Dakpark Rotterdam: meervoudig grondgebruik op 9 meter hoogte

Deze zomer werd een wel heel bijzonder stadspark geopend. Het Dakpark bevindt zich op 9 meter hoogte en ligt bovenop het dak van een winkelboulevard in één van de dichtstbevolkte wijken van Rotterdam. Om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten – en daarbij de werkgelegenheid te bevorderen- is gekozen voor meervoudig grondgebruik: Dakpark […]

Buurtbewoners beheren openbaar groen

In deze tijd van bezuinigingen, ook van lokale overheden, is het openbare groen vaak slachtoffer – tot verdriet van de omwonenden. Een manier om, als het echt niet lukt om de plaatselijke politiek te wijzen op haar verantwoordelijkheid voor de groene omgeving, toch het groen zo goed mogelijk te onderhouden, is ‘adoptie’ van openbaar groen […]

Hoge flatgebouwen maken plaats voor buurt- en schooltuin

De nieuwe buurt- en schooltuin in de Edese wijk Veldhuizen is onlangs door wethouder Van de Weerd van de gemeente Ede geopend. Op de plek van de tuin stonden vroeger twee hoge flatgebouwen. De grondeigenaren, gemeente Ede en woningbouwcoöperatie Woonstede, gaven buurtbewoners de gelegenheid om de grond tijdelijk te gebruiken voor een gezamenlijke tuin. De tuin […]

Groen is het cement van de buurt

Het klinkt logisch: groen geeft kleur aan de buurt, brengt leven in de buurt en brengt mensen bij elkaar. Onderzoek van Alterra (onderdeel van Wageningen UR) heeft het nu ook onomwonden bevestigd, buurtgroen heeft een positief effect op de samenhang in de buurt. Het effect van groen blijkt groter te zijn naarmate een buurt sterker […]

Jongeren zijn zich niet bewust van natuur in de buurt

In de periode van maart tot september 2010 hebben Staatsbosbeheer en Stichting wAarde onderzoek gedaan naar de natuurbeleving van jongeren in Overvecht, een Utrechtse wijk. Veel van de jongeren bleken zich niet of nauwelijks bewust van de aanwezigheid van het natuurgebied in de buurt. Ze gaven aan op zich wel interesse te hebben om er […]

Is jouw buurt groen genoeg ?

Vanaf 1 oktober 2007 gaan kinderen op 1200 basisscholen aan de slag met de scholencompetitie ‘Ga voor gezond’. Stichting Natuur en Milieu ontwikkelde in samenwerking met het kennis- en innovatiecentrum Stichting Recreatie de module ‘is jouw buurt groen genoeg?’ Kinderen zullen de hoeveelheid groen in de buurt van de school meten en beoordelen. De kinderen […]