Jongeren zijn zich niet bewust van natuur in de buurt

In de periode van maart tot september 2010 hebben Staatsbosbeheer en Stichting wAarde onderzoek gedaan naar de natuurbeleving van jongeren in Overvecht, een Utrechtse wijk. Veel van de jongeren bleken zich niet of nauwelijks bewust van de aanwezigheid van het natuurgebied in de buurt.

Ze gaven aan op zich wel interesse te hebben om er meer naar toe te gaan, maar dan alleen als daar een aanleiding voor was en als er iets te doen had. ‘Alleen wandelen’ is niet erg populair.

Het onderzoek gebeurde in opdracht van het Programma ‘Lekker Groen’ van het ministerie van LNV (nu EZL&I). Er waren diverse groepsactiviteiten voor jongeren in het Gagelbos, waarbij de jongeren helemaal zelf konden bepalen wat ze wilden doen.

Een spannend project, er werd met grote interesse gekeken naar wat er zou gaan gebeuren. Er zijn door de jongeren een aantal boompjes omgehakt om een bankje en een brug te bouwen. Er zijn ook kleine kampvuurtjes gestookt en er is gebarbecued. Dat bleek goed in de smaak te vallen. Een nachtelijk bezoek aan het bos viel tegen omdat er op dat moment heel erg veel muggen waren.

Jongeren betrekken bij het bos
Het onderzoek geeft inzicht in mogelijkheden jongeren uit de wijk meer te betrekken bij het bos. Dat kan van groot belang zijn. Als de jongeren meer ruimte hebben om ook in het bos samen te komen, kan dat namelijk een aanzienlijke verlichting brengen in spanningen – voor de jongeren zelf en voor andere wijkbewoners – in de wijk. Eén en ander dient dan wel zorgvuldig te gebeuren, zodat onacceptabele overlast bij andere recreanten en omwonenden van het bos voorkomen wordt. De eindrapportage van het onderzoek, met aanbevelingen voor beleid inzake natuur en recreatie in en om de stad, zal in maart 2011 verschijnen.

Bron:
Staatsbosbeheer