Berichten

Een aantrekkelijke fietsroute langs de Vecht met meer groen en ruimte om te wandelen en te recreëren. Dat moet de Hogelanden Westzijde (WZ) worden nu het college het functioneel ontwerp van de straat tussen de Rode- en de Marnixbrug heeft vastgesteld. Na vervanging van de kade eind 2016, start de aanleg van de fietsstraat en het groen langs de kade.

De Vecht is voor fietsers en wandelaars een prachtige en vanzelfsprekende route de stad in en uit. Deze route verbindt de binnenstad met de groene omgeving van het Noorderpark. Aan de westzijde van de Vecht, vanaf de Hogelanden de stad in, wordt de route nog niet veel gebruikt voor recreatie. De huidige inrichting met geparkeerde auto’s langs de kade en weinig groen nodigt hier onvoldoende toe uit.
Eerder stelde de gemeenteraad de Vechtvisie vast. Samen met bewoners werd voorgesteld deze route aantrekkelijker te maken met meer bomen en groen. De huidige wegindeling wordt aangepast naar een fietsstraat en er komt langs de Vecht een wandelpad. De fietsstraat verbindt de aangrenzende buurten en sluit aan op de geplande doorfietsroute over de westoever van de Vecht richting binnenstad.
Met meer groen ontstaat niet alleen een aantrekkelijke woon- en recreatieomgeving, het draagt ook bij aan meer biodiversiteit. Langs de Hogelanden Westzijde komt meer dan 1000m2 extra groen en komen 18 bomen meer terug dan er nu staan. Voor het aanleggen van de groene kade en de fietsstraat verplant of vervangt de gemeente een aantal slecht groeiende sierkersen.
De ruimte voor meer groen ontstaat door een aantal parkeerplaatsen op te heffen en door van haaksparkeren naar langsparkeren over te gaan. In de nieuwe situatie blijven er voldoende parkeerplekken beschikbaar, zelfs boven de parkeernorm in de buurt. Dit is onderbouwd door parkeeronderzoek. Op verzoek van bewoners zijn extra parkeerplaatsen opgenomen aan de rand van het Moerbeiplantsoen, met laad- en losplekken voor vrachtwagens.
Door aanpassingen aan het trottoir langs de woningen ontstaat ook meer ruimte voor groen. Bij de exacte inrichting van het groen worden bewoners nauw betrokken. In het ontwerp zijn twee zitplekken aan het water opgenomen. Eén op de kop van het Wijnbesplantsoen, de ander op de kop van de straat Ondiep zodat de bewoners de Vecht meer kunnen ervaren.
Het functioneel ontwerp wordt verder uitgewerkt.  Naar verwachting starten de werkzaamheden voor het vergroenen en de inrichting tot fietsstraat medio 2017 na het vervangen van de beschoeiing van de Vecht. Het ontwerp is te vinden op www.utrecht.nl/visievechtoevers.

Nederlanders brengen veel meer tijd binnen door dan ze willen, zo blijkt uit landelijk onderzoek onder ruim duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder, uitgevoerd door Wageningen University en Staatsbosbeheer in samenwerking met Bever. Maar liefst twee derde van de Nederlanders wil graag meer buiten zijn. Dit terwijl de meeste Nederlanders in de wintermaanden bijna negentig procent van de tijd of meer binnen doorbrengen. Weersomstandigheden en weinig tijd zijn verreweg de belangrijkste redenen om er in het winterseizoen niet op uit te gaan
Ruim tweederde van de Nederlanders gaat weleens de hele dag de deur niet uit in de wintermaanden. Een kwart blijft zelfs minstens één dag per week binnen, hoewel slechts 17 procent het een fijn idee vindt om de hele dag binnen door te brengen. De vrije tijd die we in de wintermaanden wel buiten vertoeven, besteden we vaak aan wandelen, fietsen en tuinieren.
De bevindingen komen voort uit een enquête onder 1069 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De steekproef is gewogen representatief op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding en regio. De enquête is eind februari 2016 afgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Marjolein Kloek van Staatsbosbeheer onder supervisie van prof. dr. Matthijs Schouten, hoogleraar Natuurbeheer aan Wageningen University. Het veldwerk is uitgevoerd door onderzoeksbureau Memo.
Hele dag binnen
De tijd die we buiten doorbrengen hangt onder andere samen met leeftijd. Jongeren van 18 tot 25 jaar zijn vaker een hele dag binnen dan mensen in andere leeftijdscategorieën. “Jongeren geven vaak aan het ‘te druk’ te hebben om naar buiten te gaan. Studeren, carrière en het onderhouden van sociale contacten staan naar buiten gaan en ontspannen in de natuur in de weg. Maar juist voor deze groep is het heel belangrijk om er even tussenuit te gaan, energie op te doen en weer even tot jezelf te komen”, aldus prof. dr. Matthijs Schouten. Slecht weer en geen tijd vormen de belangrijkste belemmeringen om naar buiten te gaan. ‘Te lui’, ‘geen idee over wat buiten te doen’, ‘geen gezelschap’ en ‘gezondheid’ zijn andere veelgenoemde redenen waarom Nederlanders minder buiten komen dan ze eigenlijk willen. Mensen met een hond gaan er aanzienlijk vaker op uit dan mensen zonder hond: slechts een kwart van de mensen zonder hond gaat elke dag naar buiten, terwijl dit geldt voor de helft van de mensen met een hond in de huishouding.
Buitenmensen
Hoewel de meeste Nederlanders in de wintermaanden 21 uur per dag of meer binnen doorbrengen, geeft het overgrote deel (78%) aan graag buiten te zijn. Slechts vier procent is niet graag buiten. Iets meer dan de helft van de Nederlanders (51%) noemt zichzelf zelfs een buitenmens. Buitenmensen worden vooral geassocieerd met vrijetijdsbestedingen als wandelen, fietsen en kamperen, met ‘groene’ gebieden als natuur, bos en tuin en met positieve gevoelens zoals vrijheid, genieten en rust. Mensen die graag naar buiten gaan en mensen die zichzelf een buitenmens noemen, komen meer buiten dan anderen. Mensen ouder dan 45 jaar noemen zichzelf iets vaker een buitenmens en gaan liever naar buiten dan jongere mensen.
Buiten gezond
Het grootste deel van de Nederlanders (92%) vindt dat het gezond is om buiten te zijn. Deze intuïtieve kennis wordt bevestigd door een groeiend aantal wetenschappelijke studies op dit gebied. De meest genoemde reden om er in de vrije tijd op uit te gaan is dan ook om gezond bezig te zijn. Op de tweede plaats staat ‘genieten van de natuur’, gevolgd door ‘tot rust komen’, ‘gezellig samen zijn’ en ‘om op te laden’. ‘De tuin onderhouden’ wordt als reden om naar buiten te gaan vaker genoemd naarmate de leeftijd toeneemt, en vooral door 45-plussers, terwijl ‘een sportieve uitdaging’ vooral geldt voor 18 tot 35-jarigen. Ook ‘gezellig samen zijn’ is voor jongvolwassenen een veelgenoemd motief om naar buiten te gaan. Naar buiten gaan ‘om op te laden’ wordt het meest genoemd door 25 tot 54-jarigen.
Bron: wageningenur.nl

Op vrijdag 9 november lanceert Natuurmonumenten OERRR in Rotterdam. Op die dag voeren 150 Rotterdamse kinderen een Regenwormendans uit in een poging een Guinness record te plaatsen in het boven de grond dansen van regenwormen. OERRR is alles wat je buiten gedaan moet hebben voor je echt volwassen bent Natuurmonumenten wil met deze actie benadrukken dat kinderen OERRR ook midden in de stad kunnen ervaren en geeft hiermee het startschot voor een aantal acties in de stedelijke omgeving.

Op vrijdag 9 november is de Rotterdamse kick-off van OERRR. 150 kinderen van basisschool de Blijberg trekken naar het Vroesenpark om regenwormen uit de grond te dansen. Daarmee doen ze een recordpoging voor het Guinness Book of Records. Wormen lok je uit de grond door te kloppen, te steppen, te springen en zachtjes te stampen. Wormen reageren daarop omdat ze de trillingen in de grond associëren met de komst van een mol. De kinderen moeten wel goed opletten: zodra zich een worm laat zien, komt de jury erbij. De jury is samengesteld uit boswachters van Natuurmonumenten, Rotterdamse boswachters, bomenkenners en natuurleraren. De juryleden fotograferen de worm en daarmee telt hij mee voor het record.

OERRR
OERRR is alles wat je buiten gedaan moet hebben voor je echt volwassen bent. Een bezoek aan het park is ook leuk als het regent. Kinderen stampen in de plassen of proeven de regen. Regenwormen zijn dol op een bui. “Die laten zich zien als je het trucje weet om ze te lokken”, meent René Terhorst, bedenker van OERRR bij Natuurmonumenten.  Natuurmonumenten hoopt dat uiteindelijk alle 3,6 miljoen Nederlandse kinderen meedoen aan OERRR. Meedoen is kosteloos. Bedrijven en volwassenen kunnen het project steunen met een donatie.

VN-Handvest voor Rechten van de Mens
“Wij willen ouders inspireren om kinderen weer het buitengevoel te geven. Ongeacht of ze in de stad of op het plattenland wonen”, aldus Terhorst. Natuurmonumenten sluit zich met OERRR aan bij een pleidooi om het recht op toegankelijke natuur voor kinderen op te nemen in het VN-Handvest voor de Rechten van de Mens. De organisatie zet zich samen met ouders in om kinderen een gezonde toekomst te geven. Terhorst: “Buitenspelen helpt kinderen gezond te blijven.”

Met OERRR wil Natuurmonumenten kinderen ruimte bieden om buiten te spelen en zo hun fantasie te prikkelen, angsten te overwinnen, zichzelf te leren vertrouwen en in contact te komen met planten en dieren.

Datum: vrijdag 9 november, 13.30-14.30 uur

Locatie: Vroesenpark Rotterdam, ingang park ter hoogte van Vroesenlaan /Bijwerffstraat, Rotterdam

 

 

 

De burger is de laatste decennia veel kritischer en veeleisender geworden waardoor ook de recreatievraag meer divers is geworden. Trends in de maatschappij worden vertaald naar gezondheid en vrijetijdsbeleving in het groen. Voor de burger is hoogwaardig en voldoende groen in de nabijheid van belang. Een goede verbinding van groen in en buiten de stad wordt essentieel.

Hierin ligt een uitdaging voor Groenservice Zuid-Holland. Groenservice Zuid-Holland draagt zorg voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van meer dan 12.000 hectare natuur- en recreatiegebied in de provincie Zuid-Holland. Opdrachtgevers zijn  (natuur-) en recreatieschappen. Groenforum nodigt leden van Groenforum en betrokkenen bij De Groene Stad en het programma Groen en de Stad uit voor een discussiebijeenkomt op dinsdag 26 oktober 2010 in Bergschenhoek, Restaurant Bergsche Plas (lage Bergse Bos), Rottebandreef 50, 2661 GR.

 

 


Programma
Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:

13.00-13.30
 Ontvangst met koffie en thee
 
13.30-13.50
 Welkomstwoord en toelichting G. Z-H door de heer ir. Leo. Klaassen (directeur Groenservice Z-H)
 
13.50-14.30
 Korte presentaties over:

  •  De betekenis van “randstedelijk groen” voor de stad (Hans Sytsema)
  • Strategische groenontwikkelingen en ambities in het Rottemerengebied (Hans Sytsema)
  • Innovatieagenda GroenserviceZ-H m.b.t. groen (Nelleke den Boon)

14.30-15.00
 Discussie en vragen
 
15.00-15.15
 Pauze
 
15:15-16.30
Bustocht door Lage Bergse bos (met accent op overgangszone vanuit Hillegersberg) en Hoge Bergsche bos (langs oa.Outdoor Valley en uitkijkpunt “lurs”).
 
16.30-17.30
  Afsluiting door voorzitter Groenforum (Peter Dordregter)

 Napraten met drankje en hapje.
 
Aanmelden
Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst doet u door het sturen van een email voor 15 oktober a.s. naar info@groenforumnederland.nl met vermelding van:

Naam bedrijf:

Naam deelnemer(s):

Telefoonnummer:

 

 

 

 

 

 

 
 

Ruim honderd leerlingen gaan samen met wethouder Martine Visser van de gemeente Almere zo’n 500 jonge boompjes planten tijdens de Boomfeestdag in een bosvak in de Groene Loper in Almere Buiten.

In de groene verbinding vanaf het NS-station Oostvaarders door de Oostvaardersbuurt naar het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders worden zo’n 500 stuks gevarieerd bosplantsoen geplant.

Avontuurlijke speelplekken in Groene Loper
In de loop van maart zal de gemeente nog eens 3.500 stuks aanplanten, verdeeld over 2 bosvakken. In de Groene Loper kom je avontuurlijke speelplekken, mooie wandel- en fietspaden en informatie over de flora en fauna tegen.

Bron:
Gemeente Almere

Als bijlage bij het jaarboek van Alterra 2001 publiceerden Agnes en Magdalena van den Berg een uitstekend essay: “Van Buiten word je Beter”. Zonder zweverig te worden gaan ze in op de relatie tussen natuur en gezondheid. Veel is wetenschappelijk aangetoond maar ook zoveel dient nog verder te worden onderzocht. Zij gaan uit van drie gezondheidsfuncties van de natuur: De natuur als bron van rust en ontspanning; de natuur als bron voor geestelijke en lichamelijke weerbaarheid en de natuur als bron van persoonlijke groei en betekenisverlening.
Trefwoorden bij dit essay: recreëren in het groen, groen en gezondheid, overgewicht, relatie natuur en gezondheid.