Van bui­ten word je beter

Als bij­la­ge bij het jaar­boek van Alter­ra 2001 publi­ceer­den Agnes en Mag­da­le­na van den Berg een uit­ste­kend essay: “Van Bui­ten word je Beter”. Zon­der zwe­ve­rig te wor­den gaan ze in op de rela­tie tus­sen natuur en gezond­heid. Veel is weten­schap­pe­lijk aan­ge­toond maar ook zoveel dient nog ver­der te wor­den onder­zocht. Zij gaan uit van drie gezond­heids­func­ties van de natuur: De natuur als bron van rust en ont­span­ning; de natuur als bron voor gees­te­lij­ke en licha­me­lij­ke weer­baar­heid en de natuur als bron van per­soon­lij­ke groei en bete­ke­nis­ver­le­ning.
Tref­woor­den bij dit essay: recreëren in het groen, groen en gezond­heid, over­ge­wicht, rela­tie natuur en gezond­heid.