500 bomen voor groe­ne loper in Alme­re Bui­ten

Ruim hon­derd leer­lin­gen gaan samen met wet­hou­der Mar­ti­ne Vis­ser van de gemeen­te Alme­re zo’n 500 jon­ge boom­pjes plan­ten tij­dens de Boom­feest­dag in een bos­vak in de Groe­ne Loper in Alme­re Bui­ten.

In de groe­ne ver­bin­ding van­af het NS-sta­ti­on Oost­vaar­ders door de Oost­vaar­ders­buurt naar het Natuur­be­le­ving­cen­trum de Oost­vaar­ders wor­den zo’n 500 stuks geva­ri­eerd bos­plant­soen geplant.

Avon­tuur­lij­ke speel­plek­ken in Groe­ne Loper
In de loop van maart zal de gemeen­te nog eens 3.500 stuks aan­plan­ten, ver­deeld over 2 bos­vak­ken. In de Groe­ne Loper kom je avon­tuur­lij­ke speel­plek­ken, mooie wan­del- en fiets­pa­den en infor­ma­tie over de flo­ra en fau­na tegen.

Bron:
Gemeen­te Alme­re