Berichten

Nederlandse boomkwekerijen zijn wereldberoemd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de hoveniers van de roemruchte Britse bankiersfamilie Rothschild terechtkwamen bij een Nederlandse boomkweker, toen men dringend twee volwassen rode paardenkastanjes (Aesculus carnea ‘Briotii’) nodig had, ter vervanging van een tweetal ziek geworden exemplaren. Voor Boomkwekerijen M. van den Oever & Zonen in het Brabantse Haaren was de levering van deze twee volgroeide, 25 jaar oude bomen in december 2015 misschien geen unicum, maar zeker geen alledaagse klus. Dat gold zeker ook voor de logistieke uitdaging, het vervoer naar het landgoed van de Rothschilds, in Noord-Londen van twee 6 à 7 meter hoge bomen, met een kluit van anderhalve meter doorsnede.
 Voor De Groene Stad beantwoordde Van den Oever enkele vragen:
M. van den Oever heeft twee volgroeide paardenkastanjes geleverd aan het Londense landgoed van de bankiersfamilie Rothschild. Hoe kwam dat zo tot stand? Worden jullie dan gewoon opgebeld?
‘Leden van de familie Rothshild wonen waarschijnlijk in grotere huizen in de omgeving van Londen, ze zochten speciale bomen voor hun tuin. Via een ontwerper/hovenier zijn ze  uitgekomen bij een Engelse boomkweker.
Via deze Engelse boomkweker kwam de vraag naar twee zware rode paardenkastanjes in de maat 60-70. De Latijnse naam luidt Aesculus carnea ‘Briotii’. Deze boomsoort komt mooi tot zijn recht in grotere tuinen, parken en op landgoederen. Oudere bomen vormen vaak een mooie dichte eironde kroon en bereiken een hoogte van ongeveer 15 meter. De prachtige oranje tot rode bloeiwijze in mei is een lust voor iedere natuur liefhebber.’
Hoe zijn de bomen naar Londen getransporteerd? Mochten jullie zelf ook een kijkje nemen op het landgoed?
‘De bomen zijn met een dichte huiftrailer naar Engeland getransporteerd. De takken in de kronen zijn met biologisch afbreekbaar touw bij elkaar gebonden om takbreuk te voorkomen. De bomen zijn met draadkluit gerooid, deze zijn standaard voorzien van biologisch afbreekbaar jute en verteerbare draadkorven. Dit materiaal zal vergaan in de grond na het aanplanten van de boom.
Het is altijd goed om bepaalde projecten nauwlettend te volgen en betrouwbare onderhoudsadviezen te geven. Op dit specifieke landgoed hebben we helaas nog geen kijkje mogen nemen.’
Hebben jullie vaker zulke beroemde klanten? Waar staan bijvoorbeeld nog meer bomen van jullie?
‘We verkopen met regelmaat bomen aan hoveniers en tuinarchitecten die bekende VIP klanten hebben. Door de jaren heen zijn er nog al wat  bomen van Boomkwekerij M. van den Oever in tuinen geplant. We hebben nog niet lang geleden bomen geleverd voor de tuin van een bekende oud voetballer.
We verkopen relatief veel bomen aan gemeenten in Nederland en het buitenland. Zo hebben we een aantal jaar geleden een groot aantal Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ geleverd voor een mooie groenstrook voor de kathedraal van Sint-Michel en Sint-Goedele in het centrum van Brussel.
Met de stad Den Haag heeft boomkwekerij M. van den Oever in de afgelopen jaren een goede relatie opgebouwd. In de Alkemadelaan en langs de trambaan tussen Den Haag en Rijswijk zijn een groot aantal Tilia cordata ‘Greenspire’ aangeplant. Op dit moment lopen er nog een paar mooie projecten voor grote recreatie- en pretparken. In 2017 starten wij met het leveren van bomen voor Disneyland Parijs.’
Op welke plek zouden jullie nog wel eens een M. van den Oever-boom willen zien?
‘Vanaf 1792 hebben wij aan veel verschillende soorten klanten mogen leveren. Wij leveren aan gemeenten, provincies, groenvoorzieners architecten en particulieren. Wij voelen ons “leefwereldverbeteraars”! Iedere plek die met ons groen wordt aangekleed komt ten goede aan de aarde en dus aan de mens. Groen is zo sfeer verhogend dat het ons team veel voldoening geeft, ongeacht op welke locatie het geplant wordt. Natuurlijk is het extra leuk als je voor het Koningshuis een tuin zou mogen aanleggen.’
 

Vorig jaar werd de prachtige Magnolia Kobus nog uitgeroepen tot Boom van het Jaar 2015. Het thema van deze jaarlijks door de LTO Cultuurgroep voor Laan- en Parkbomen uitgeschreven verkiezing luidde toen nog ‘Welkome exoten’. Dit jaar richt de verkiezing zich op bomen die een opvallende positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en het ecosysteem: ‘Bomen voor Bijen’ is dan ook het thema van dit jaar.
De Cultuurgroep roept kwekers, handelaren en professionele gebruikers op om bomen te nomineren. Dat kan tot 1 november 2015 door een e-mail te sturen naar boomvanhetjaar@hortipoint.nl met uw naam, de naam van de boom, een korte motivatie van uw nominatie en een foto van de genomineerde boom.
Behalve het feit dat de boom van bijzondere betekenis moet zijn voor bijen, moet het een boom zijn die in Nederland in voldoende mate verkrijgbaar is. Ook wordt bij de beoordeling gekeken of de boom gezond groeit, ook in landen die voor Nederlandse kwekers belangrijke exportmarkten zijn.
Een jury van deskundigen zal uit de voorgedragen bomen de keuze maken welke bomen worden genomineerd voor de verkiezing. Tijdens de Boomkwekersdag op 20 januari 2016 zullen aanwezigen kunnen stemmen op de genomineerde bomen.

De Groene Stad zal van 26 tot en met 29 augustus met een stand aanwezig zijn op Plantarium in Boskoop. In de stand komt de boodschap tot uitdrukking dat groen niet alleen decoratie meer is, maar bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen.
In opdracht van iVerde, het samenwerkingsverband van de groene sector in Nederland dat De Groene Stad mogelijk maakt, is naar een ontwerp van tuinarchitect Anet Scholma van Buro Mien Ruys een aantrekkelijke groene omgeving gecreëerd volgens het concept ‘Zorgeloos Groen’. Het ontwerp is een voorbeeld voor gemeenten die de maatschappelijke voordelen van groen in de bebouwde omgeving onderkennen en tegelijk op de kosten moeten letten.
Van grijs naar groen
De Groene Stad-inzending vormt de verbinding tussen Hal 1 en Hal 2 van Plantarium. Bezoekers van De Groene Stad-hal zullen foto’s van een plek in de stad zien: één waarop alles grijs en versteend is en op de ander zien we dezelfde locatie, maar dan groen ingericht. Het laat een wereld van verschil zien. In de stand is onder andere het pamflet ‘De Groene Stad’ verkrijgbaar.
Gedachtegoed De Groene Stad
Het gedachtegoed van De Groene Stad wordt sinds 2013 voortgezet en uitgebouwd door de stichting iVerde (Anthos, Branchevereniging VHG, ZLTO). Er is een nieuwe website gelanceerd, een nieuw logo ontwikkeld en geïnvesteerd in de aanwezigheid op social media. Ook internationaal wordt de Green City filosofie verspreid door middel van deelnames aan congressen, lezingen en symposia. Door de deelname aan Plantarium wordt de groene boodschap verder verspreid naar de sector, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. iVerde voert daarnaast in samenwerking met Flora Holland de Groene Agenda uit, waarin aan de hand van wetenschappelijk onderzoek nieuwe innovaties met groen worden ondersteund.

Op initiatief van iVerde, het samenwerkingsverband van de Nederlandse groensector, hebben vertegenwoordigers van Nederlandse boomkwekerijen eind juni deelgenomen aan de LAUD-conferentie in Boekarest, waar landschapsarchitecten uit een aantal landen de nieuwste inzichten op het gebied van groene architectuur uitwisselden. Namens iVerde bracht Leon Smet, secretaris van Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten, de ideeën achter De Groene Stad over het voetlicht.
In nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in de Roemeense hoofdstad kon iVerde tijdens netwerkbijeenkomsten voorafgaand aan de conferentie van LAUD (Landscape Architects and Urban Design) de Nederlandse boomkwekers in contact brengen met (landschaps-)architecten uit onder meer Roemenië, Duitsland en Turkije. De algemene indruk was dat er zeker in Roemenië (22 miljoen inwoners, EU-lid sinds 2007) op dit terrein sprake is van een inhaalslag. Er is veel vraag naar de kennis van groen in relatie tot stedelijke ontwikkeling en naar boomkwekerijproducten die geschikt zijn voor het daar heersende klimaat. In vervolg op een eerdere missie zijn enkele Nederlandse boomkwekerijen al actief op de Roemeense markt.
Anthos onderzoekt op dit moment, in samenwerking met de Nederlandse Ambassade te Boekarest en enkele Nederlandse bedrijven, de mogelijkheden voor een marktverkenning van Roemenië.

Iepen planten, het kan weer. Jarenlang was de iepziekte een bedreiging voor deze waardevolle laanboom. Recent onderzoek laat zien dat nieuwe rassen mogelijkheden bieden.
Aan het begin van de 20e eeuw was de iep een van de belangrijkste laanbomen van Nederland. Nadat iepen steeds vaker werden aangetast door de iepziekte, nam het belang van deze waardevolle laanboom af. Groenbeheerders hadden weinig vertrouwen meer in deze laanboom.
Project
Omdat de iep een ideale laan- en straatboom is, die in grote delen van Nederland niet gemist kan worden, begonnen onderzoekers van Wageninen UR (PPO en Alterra) in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Boomkwekerij de Bonte Hoek (Noordplant Kwekerijen) met het project ‘Toekomst voor de Iep’.
Verschillende cultivars werden getoetst op resistentie tegen de ziekte en in een gebruikwaardeonderzoek werd gekeken naar de toepassingsmogelijkheden van deze rassen. Uit het onderzoek blijkt dat het met de nieuwe cultivars, die een behoorlijke resistentie hebben, heel goed mogelijk is om iepen te planten.
Dossier
In het nieuwe dossier ‘Toekomst voor de Iep’ binnen Groen Kennisnet vind je achtergrondinformatie over het project, een lijst van resistente cultivars en onderzoeksrapportages. Het dossier is tot stand gekomen in samenwerking met projectleider Jelle Hiemstra.
Bron: Groen Kennisnet

‘De uil zat in de olmen, bij ’t vallen van de nacht’, een prachtig Oudhollands lied dat veel mensen nog wel kennen. Maar wat veel mensen niet weten is dat de olm gewoon een deftig woord is voor iep (ulmus in het Latijn). En iepen, die kennen we allemaal. De Amsterdamse grachtengordel staat er vol mee en ook langs onze kustlijn, van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Groningen, groeien vele iepen. En even verderop – over de grens met onze zuiderburen -werd de beroemde stad Ieper vernoemd naar deze boom.
De voordelen van iepen
Iepen zijn onmisbare windbrekers en kunnen langs de kust de kans op het opstuwen van water en overstromingen enorm beperken. Daarbij zou zonder deze bomen de landschappelijke kustbeplanting zich nauwelijks kunnen ontwikkelen. Bovendien leven veel organismen van de iep, zoals kevers, vlinders, mossen en paddenstoelen.
Op het platteland en in de stad zorgen groeps- en laanbeplanting voor de nodige luwte, schaduw en klimaatregulatie. Daarnaast is de iep een ideale stadsboom: hij stelt weinig eisen aan de grond en is redelijk bestand tegen luchtvervuiling. Ook laat door zijn open kroon veel zonlicht door en kan hij zonder al te veel moeite honderden jaren oud worden.
De Iepenwacht
Maar, de iep is ook kwetsbaar. Zo verdween tussen 1919 en 2000 zeker 90% van het aantal iepen in Nederland door de schimmel Ophiostoma ulmi, die de zogenaamde iepziekte veroorzaakt. Omdat de boom tot ons historisch erfgoed behoort, is er een organisatie opgericht die zich om de iep bekommert: de Iepenwacht.
De Iepenwacht is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties voor het behoud van de iep in ons land en heeft afdelingen in Friesland, Groningen en Zuid-Holland. Het doel is de instandhouding van de boom tegen aanvaardbare kosten. Binnen de Iepenwacht werken verschillende partijen, zoals gemeenten, provincie en private beheerders nauw samen. Samen bestrijden zij de iepziekte en zorgen zij voor nieuwe aanwas van iepen in het straatbeeld. Boomkwekerij M. van den Oever is één van de private partijen die een actieve bijdrage levert aan de groenprojecten van de Iepenwacht. Lees hier wat er zoal in het kader van ‘Iepenwacht Fryslan’ gebeurt.
Goed iepenbeheer
De Iepenwacht heeft het boekje ‘Handleiding Goed Iepenbeheer’ uitgebracht. Het boekje staat vol praktische informatie over goed iepbeheer. De handleiding is een uitgave van het IepenBeraad en is bedoeld om de kennis rond iepen te bevorderen en verspreiden. De iepenwacht werkt volgens deze richtlijnen.
U kunt het boekje hier downloaden.
 
Foto: Bomenbieb