Er mag weer gestemd worden voor de Boom van het Jaar!

Vorig jaar werd de prachtige Magnolia Kobus nog uitgeroepen tot Boom van het Jaar 2015. Het thema van deze jaarlijks door de LTO Cultuurgroep voor Laan- en Parkbomen uitgeschreven verkiezing luidde toen nog ‘Welkome exoten’. Dit jaar richt de verkiezing zich op bomen die een opvallende positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en het ecosysteem: ‘Bomen voor Bijen’ is dan ook het thema van dit jaar.
De Cultuurgroep roept kwekers, handelaren en professionele gebruikers op om bomen te nomineren. Dat kan tot 1 november 2015 door een e-mail te sturen naar boomvanhetjaar@hortipoint.nl met uw naam, de naam van de boom, een korte motivatie van uw nominatie en een foto van de genomineerde boom.
Behalve het feit dat de boom van bijzondere betekenis moet zijn voor bijen, moet het een boom zijn die in Nederland in voldoende mate verkrijgbaar is. Ook wordt bij de beoordeling gekeken of de boom gezond groeit, ook in landen die voor Nederlandse kwekers belangrijke exportmarkten zijn.
Een jury van deskundigen zal uit de voorgedragen bomen de keuze maken welke bomen worden genomineerd voor de verkiezing. Tijdens de Boomkwekersdag op 20 januari 2016 zullen aanwezigen kunnen stemmen op de genomineerde bomen.