Bomenstich­ting zoekt cre­a­tie­ve boom idee­ën

De Bomenstich­ting is op zoek naar cre­a­tie­ve boo­m­ideeën voor de wed­strijd  ‘Boom­Kroon’. Deze loopt van 21 maart tot 21 juni.  Alle ideeën zijn moge­lijk, maar het plan moet wel uit­voer­baar zijn. Van het aan­leg­gen van een parkje met bomen in een wijk tot een bomen­vrien­de­lijk alter­na­tief voor een kap­plan van de gemeen­te.
De Bomenstich­ting gaat zich maxi­maal inzet­ten om het win­nen­de idee te rea­li­se­ren. Vroe­ge Vogels zal de win­naar het hele jaar vol­gen, in de uit­zen­ding en op de web­si­te.
Lees hier meer over dit onder­werp en over hoe u uw inzen­ding kunt toe­stu­ren
40-jarig bestaan Bomenstich­ting
De Boom­Kroon wordt geor­ga­ni­seerd ter gele­gen­heid van het 40-jarig bestaan van de Bomenstich­ting. Ver­der riep de stich­ting 2010 uit  tot het €˜Jaar van de monu­men­ta­le boom, omdat bomen meer aan­dacht ver­die­nen.
Bron:
Vroe­ge Vogels