De Bomenstichting: ‘Wij zijn er nog!’

Wat veel mensen weten is dat de Bomenstichting in 2011 de deuren van haar werkorganisatie moest sluiten. Wat echter niet iedereen weet, is dat de stichting nooit is opgeheven en dat een kern van enthousiaste vrijwilligers het werk van de Bomenstichting heeft voortgezet. We zijn nu drie jaar verder en het gaat goed met de Bomenstichting! Een nieuw bestuur, een fris nieuw logo en een kantoor in Amsterdam. Het donateursaantal loopt langzaam op en er is zelfs weer iemand in dienst genomen. Vandaag praat de Groene Stad in Amsterdam met Hanna Hirsch, bureausecretaris, en met Els Couenberg, bestuurslid, over ‘de Bomenstichting 2.0’.
 

“De Bomenstichting beschikt over een groot netwerk aan deskundigen, vooral boomspecialistisch, maar ook juridisch”

Lokale vrijwilligers
Hanna vertelt dat de Bomenstichting er – kort gezegd-  is voor alle bomen buiten het bos: de bomen in de stad en op het platteland. De stichting fungeert als helpdesk voor iedereen met vragen over bomen, zet zich in voor bescherming van bomen en geeft voorlichting. Zo nodig tekent de Bomenstichting bezwaar aan tegen kapvergunningen. Er wordt zo veel mogelijk lokaal gewerkt. Daarbij weet de stichting zich gesteund door een netwerk van 190 over het land verspreide contactpersonen. Locals kunnen de situatie ter plaatse immers het best inschatten. Ook voor deskundig advies beschikt de stichting over een groot netwerk aan deskundigen, vooral boomspecialistisch, maar ook juridisch.
Els, bestuurslid van de Bomenstichting en als bioloog gespecialiseerd in stadsbomen: ”De Bomenstichting heeft geen enkel commercieel motief. Wij zijn dan ook geen concurrent van de boomspecialisten’’.
Landelijk Register van Monumentale Bomen
Een andere belangrijke taak van de stichting is het beheer van het Landelijk Register van Monumentale Bomen, waarin veel bomen zijn opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. Het gaat om bomen met een hoge leeftijd – in ieder geval ouder dan 80 jaar – gecombineerd met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde of een beeldbepalende functie voor de omgeving. Het register bevat op dit moment zo’n 15.000 objecten: losse bomen, lanen en boomgroepen.
Activiteiten op stapel
Van de Bomenstichting valt er in 2015 een hoop te verwachten. Zo zal er een geheel herziene uitgave van het boek ‘Bomen met je buren’ uitkomen, een leidraad bij geschillen over bomen op de erfgrens. Voor elk Nederlands gemeente- of stadhuis zal – in de frisse nieuwe huisstijl- de folder ‘Bomen bij de erfgrens’ beschikbaar zijn . Gemeenten kunnen de folder bij de Bomenstichting bestellen. Ook laat Hanna trots het ontwerp voor de nieuwe ‘bomenbordjes’ zien, educatieve bordjes met informatie over 18 verschillende nieuwe bomen. En als klap op de vuurpijl is op dit moment een grote groep vrijwilligers bezig om de bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen te inspecteren. ‘’In de jaren 80, toen het register opgesteld is, zijn de coördinaten van de bomen vanaf een papieren kaart bepaald. Bij het overzetten van de gegevens naar de nieuwe database zijn niet alle bomen goed op de kaart terecht gekomen. Met als gevolg dat sommige bomen zich volgens Google Maps in zee bevinden’’, lacht Els. “Dat bestand maken we nu up to date’’. Gelukkig worden de meeste bomen in het register goed omschreven (pad aflopen en derde zandweggetje links) en anders weten buurtbewoners vaak ook wel welke boom wordt bedoeld. Gelijk controleren we of de bomen er nog staan, want er is lang geen inventarisatieronde geweest.
Bomen tussen de dieren
We mogen alvast een kijkje nemen in het vernieuwde register dat binnenkort integraal op de website van de Bomenstichting zal staan. Elke monumentale boom in Nederland zal zo te vinden zijn, mét de juiste locatie op Google Maps, het plantjaar en een foto. Hanna en Els inspecteerden vorige maand zelf nog de bomen in Artis. Daar staat onder andere de oudste boom van Amsterdam, een prachtige zomereik, die nog niet was opgenomen in het register. Hanna: ‘’Het inspecteren is ontzettend leuk werk. Je leert je stad op een heel actieve manier kennen en je komt nog eens ergens’’. Zo bleek de nieuw op te nemen zomereik zich tussen de wolven en het vertrek van de chimpansees te bevinden. Na grondige inspectie werd de boom gezond genoeg bevonden en zal binnenkort te bewonderen zijn op de website van de Bomenstichting.
 
Klik hier voor meer informatie over de Bomenstichting