Na de succesvolle High Line Park in Lower Manhattan, New York worden er nu plannen gesmeed om ook een Low Line park aan te leggen in een vervallen tramstation. Als alles volgens plan verloopt, wordt dit het eerste ondergrondse park ter wereld.
Het idee volgt op het immense succes van het High Line-project, waarbij twee kilometer spoorlijn werd omgetoverd in een openbaar wandeldek vol kunst en groen. Het nieuwe park bevindt zich in de voormalige Williamsburg Bridge Trolley Terminal onder Delancey Street in de Lower East Side van Manhattan. Dat station werd in 1948 gesloten.
Het project wordt geleid door Lowline, een New Yorkse organisatie die architecten, bouwkundigen en industrieel ontwerpers samenbrengt. Volgens de initiatiefnemers kan het park een ontmoetingsplek worden, kan men er muziek- en kunstevenementen houden en nog vele andere activiteiten organiseren.
Zonlicht-op-afstand
Speciale technologie moet het mogelijk maken dat bomen en planten groeien met behulp van echt zonlicht. Parabolische zonnecollectoren op straatniveau sturen via glasvezelkabels het licht naar beneden. Reflecterende schotels op het plafond verspreiden het licht vervolgens door de ruimte. De tehnologie werd ontworpen door James Ramsey van Raad Studio.
Crowdfunding
Om het project te realiseren is 100.000 dollar nodig. Een eerste stap is inmiddels gezet. Door middel van Crowdfunding hopen de initiatiefnemers de rest van het budget samen te brengen.
De 5.000 vierkante meter grote ruimte is tot maart 2016 gratis te bezoeken. Een tentoonstelling laat zien hoe technologie ingezet kan worden om verlaten stedelijk gebied om te zetten in een groene, leefbare ruimte. Als alles meezit zou zou Low Line Park in 2019 open moeten gaan.
Een video over het project is hier te zien 
bron: http://cgconcept.be/new-york-krijgt-ondergronds-park-video/
 
 

Het grootste oefenbos van Nederland is een feit door een nauwe samenwerking tussen Staatsbosbeheer, hogeschool Van Hall Larenstein, Helicon Opleidingen en Wageningen Universiteit. Het bosareaal van Staatsbosbeheer (95.000 hectare) biedt prachtige kansen voor onderzoek en onderwijs.
Op woensdag 17 februari 2016 hebben de organisaties in het Speulder- en Sprielderbos op de Veluwe een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerking is de officiële start van het grootste oefenbos van Nederland. In het oefenbos kunnen de komende jaren studenten van MBO, HBO en WO aan het werk om te leren, te oefenen en te onderzoeken zodat we ook in de toekomst verzekerd zijn van bos, waar we als mens kunnen genieten en ontspannen, waar dieren en planten een plek hebben en waar we hout uit kunnen halen.
Kruispunt
Vrijwel alle bossen in Nederland zijn aangelegd. Met veel van onze bossen staan we momenteel op een kruispunt voor hun verdere ontwikkeling. Denk aan de voormalige mijnhoutbossen op de Veluwe en Brabant of de recreatiebossen in het westen van het land met de populieren die aan het einde van hun levenscyclus zijn. Ook in de vele ruilverkavelingsbossen en de polderbossen moeten we de komende tijd beslissingen nemen over hoe verder te gaan met het bosbeheer. Al die ontwikkelingen vereisen vakmanschap en keuzes voor de toekomst. Het betekent concreet dat we voor veel bossen de komende jaren actief gaan werken aan de verdere ontwikkeling en de volgende generatie bomen met hout voor de toekomst.
Vakmanschap
Studenten van de onderwijsinstellingen gaan samen met beheerders van Staatsbosbeheer in speciale leerboswachterijen aan de slag om te leren, te oefenen en te onderzoeken. Op deze manier wordt praktijkkennis gekoppeld aan onderwijs en onderzoek op verschillende niveaus, van wetenschap tot praktijk, en andersom. Bosbouw heeft vanwege het kruispunt waarop we met veel bossen staan een impuls in vakmanschap nodig. Vandaar de oefenbossen: voor de bosbouwers van morgen.
Vitale bossen
Nederlanders houden van bos. De vele bosbezoekers kunnen door deze investering in de bosbeheerders van de toekomst ook de komende decennia blijven genieten van mooie bossen, kwalitatief goede houtproducten maar ook van vitale bossen die bestand zijn tegen ziekten en klimaatverandering.

Het Grotekerkplein in het centrum van Rotterdam wordt groen. De gemeente Rotterdam presenteerde maandagavond de plannen voor het gebied rondom de Laurenskerk.

Het plein is nu bestraat, maar zal waarschijnlijk voor de zomer nog geheel van gras zijn. De hofjes aan de zijkant van de kerk zijn nu nog parkeerplekken, maar die worden vervangen door plantsoenen en perken.
Ook Erasmus gaat een grotere rol spelen op het vernieuwde Grotekerkplein. Het standbeeld van de filosoof -het oudste standbeeld van Nederland- blijft staan waar het nu staat. Daarnaast komt een kunstwerk dat het geboortehuis van Erasmus moet voorstellen. De vernieuwing van het plein begint in het voorjaar en moet begin volgend jaar klaar zijn.
Bron: rijnmond.nl

HAS Hogeschool heeft sinds kort een groendak waar studenten onderzoek kunnen doen. Roy Hereijgers, Matthijs Kok, Jeroen Bouman en Sjoerd van Acht, studenten van de opleiding Milieukunde, realiseerden het groene dak afgelopen periode binnen de vierdejaars minor Challenge Sustainability. Aad Vermeer van Green Makers uit Haaren was hun opdrachtgever. Zijn opdracht was: bouw een testopstelling waarmee de eigenschappen van groendaken kunnen worden getest. De testresultaten moeten betrouwbaar en representatief zijn.
Trots op de realisatie
“Meerdere partijen voor ons hebben al geprobeerd het groendak te realiseren”, vertelt Roy Hereijgers. “Maar het was tot nu toe niet gelukt. We zijn trots op wat we bereikt hebben. Maar niet alleen hebben de studenten het dak gerealiseerd, ook hebben ze dure professionele meetapparatuur weten regelen om de proeven te kunnen doen.” Aad Vermeer ondersteunde bij de realisatie en leverde de apparatuur.
Groendak als proefopstelling
Het groendak dient als proefopstelling voor onder meer het bepalen van isolerende waarde, waterbuffering en verdampingswaarde. “Er wordt altijd beweerd dat groendaken isoleren en dat ze water bufferen”, legt Roy uit. “Dit is echter nooit echt aangetoond of onderzocht. Het doel van het doen van metingen is dat we bijvoorbeeld cijfers kunnen koppelen aan de isolerende waarde van een groendak zodat hiermee al bij de bouw rekening gehouden kan worden. Zo kun je besparen op isolatiemateriaal. En doordat het dak isoleert in de winter en koelt in de zomer, bespaar je als gebruiker op energie.”
Water bufferen
Een ander voorbeeld. Roy: “Als je precies weet hoeveel water het groendak buffert, kun je uitrekenen wat het effect is op de totale regenwaterafvoer in een stedelijk gebied. Als een groendak regenwater vertraagd afvoert, wordt het rioolstelsel minder belast tijdens hevige regenval en komen straten minder snel blank te staan.”
Onderzoeksfaciliteit voor opleidingen
Het groendak is opgezet met het idee dat niet alleen Milieukunde er gebruik van kan maken, maar ook andere opleidingen binnen HAS Hogeschool zoals: Toegepaste Biologie, Tuin- en Akkerbouw en Management van de Leefomgeving. Roy geeft 2 voorbeelden van projecten die studenten kunnen doen. “Studenten Milieukunde zouden een project kunnen doen waarbij wordt bepaald hoeveel geld je bespaart met een groendak en wat de terugverdientijd is. Toegepast biologen zouden bijvoorbeeld een project kunnen opzetten waarbij ze onderzoeken welke insecten profijt hebben bij een groendak.”
Opening tijdens Leefomgeving Event
Tijdens het Leefomgeving Event is het groendak officieel geopend. De studenten hadden een stand tijdens het event waar ze informatie gaven over het groendak. Ook gaven ze een workshop aan belangstellenden. Roy: “Tijdens deze workshop lieten we zien wat de proefopstelling inhoudt, hoe je ermee kunt werken en hoe een groendak bijdraagt aan de verduurzaming van een gebouw.”
bron: hashogeschool.nl

Elke Amsterdammer moet straks een groene omgeving in de buurt hebben. Wethouder Abdeluheb Choho (Openbare Ruimte) wil met meer groen Amsterdam economisch sterker maken, de leefbaarheid verbeteren en de drukte in de stad helpen spreiden. Stadsparken moeten drukte beter aankunnen.
In de Agenda Groen staat dat elke Amsterdammer binnen enkele minuten in een groene omgeving moet kunnen zijn. Daarom wordt ingezet op meer groen in de buurt, betere stadsparken en toegankelijkere natuur om de stad heen. Er komen meer en betere alternatieven voor de drukke stadsparken (bijvoorbeeld het Vondelpark), zoals het Rembrandtpark of kleinere buurtparken, en door de spreiding van groen over de hele stad worden de leefbaarheid en het vestigingsklimaat verbeterd. Tegelijk worden de parken beter toegerust voor intensief gebruik, zoals op drukke zomerdagen of tijdens evenementen.
In de Agenda Groen staat onder andere dat het college 20 miljoen zal gaan investeren waarbij er gezocht gaat worden naar cofinanciering van andere partijen. Drie stadsparken zullen worden opgeknapt de komende jaren. Dit zijn het Rembrandtpark, het Martin Luther Kingpark en het Noordoever Sloterplaspark. Daarnaast zullen er ook 20 nieuwe parken worden aangelegd of verbeterd. De gemeente stelt verder subsidies beschikbaar voor het aanleggen van groene gevels of daken. Hiermee wil zij huiseigenaren, VvE’s, woningcorporaties, scholen en ondernemers stimuleren groene daken of groene gevels aan te leggen, zodat de stad beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk wordt hiermee de biodiversiteit in de stad versterkt.
Andere plannen zijn het vergroenen van schoolpleinen, het beter bereikbaar maken van natuur om de stad, het aantrekkelijker maken van weinig gebruikte groene gebieden in de stad en onderzoek naar nieuwe stadsparken.
bron: amsterdam.nl

Het Zwitsers-Belgisch ontwerpteam ADR Architectes/Technum gaat de Gedempte Zuiderdokken heraanleggen. Het basisontwerp is een plein geworden met veel groen, water en ruimte voor kleinschalige evenementen. Er komt ook een museumas en een andere laan moet de Schelde met de stad verbinden. “Dit is geen spektakelarchitectuur maar een ontwerp met respect voor de historische contouren van de oude dokken en veel ruimte”, zegt de Antwerpse schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). Het nieuwe plein moet een klein Central Park aan de Schelde worden klinkt het.
Een definitief plan is dit nog niet. Het geselecteerde ontwerpbureau zal nu, samen met het stadsbestuur en verdere inspraak van de Antwerpenaren, aan een definitief ontwerp werken. Het is de bedoeling dat de heraanleg eind 2018 kan beginnen. Tegen dan moet al één van de twee parkings onder het plein klaar zijn. Er zal in beide parkings plaats zijn voor ruim 2.000 auto’s. Bovengronds zal er op het plein niet meer geparkeerd kunnen worden.
In het totaal namen er 5 ontwerpteams deel aan de wedstrijd voor de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken. “De keuze voor het winnend team gebeurde met een zeer grote unanimiteit. Zowel bij de gespecialiseerde jury, het stadsbestuur als de Antwerpenaren, die hun mening hebben gegeven. Dat betekent dat er een draagvlak is opgebouwd voor de toekomst van dit nieuwe plein”, besluit Rob Van de Velde.
bron: gva.be