Nieu­we plan­nen om Rot­ter­dam groe­ner te maken

Het Gro­te­kerk­plein in het cen­trum van Rot­ter­dam wordt groen. De gemeen­te Rot­ter­dam pre­sen­teer­de maan­dag­avond de plan­nen voor het gebied rond­om de Lau­rens­kerk.

Het plein is nu bestraat, maar zal waar­schijn­lijk voor de zomer nog geheel van gras zijn. De hof­jes aan de zij­kant van de kerk zijn nu nog par­keer­plek­ken, maar die wor­den ver­van­gen door plant­soe­nen en per­ken.
Ook Eras­mus gaat een gro­te­re rol spe­len op het ver­nieuw­de Gro­te­kerk­plein. Het stand­beeld van de filo­soof ‑het oud­ste stand­beeld van Neder­land- blijft staan waar het nu staat. Daar­naast komt een kunst­werk dat het geboor­te­huis van Eras­mus moet voor­stel­len. De ver­nieu­wing van het plein begint in het voor­jaar en moet begin vol­gend jaar klaar zijn.
Bron: rijnmond.nl