Studenten Milieukunde realiseren groendak bij HAS Hogeschool

HAS Hogeschool heeft sinds kort een groendak waar studenten onderzoek kunnen doen. Roy Hereijgers, Matthijs Kok, Jeroen Bouman en Sjoerd van Acht, studenten van de opleiding Milieukunde, realiseerden het groene dak afgelopen periode binnen de vierdejaars minor Challenge Sustainability. Aad Vermeer van Green Makers uit Haaren was hun opdrachtgever. Zijn opdracht was: bouw een testopstelling waarmee de eigenschappen van groendaken kunnen worden getest. De testresultaten moeten betrouwbaar en representatief zijn.
Trots op de realisatie
“Meerdere partijen voor ons hebben al geprobeerd het groendak te realiseren”, vertelt Roy Hereijgers. “Maar het was tot nu toe niet gelukt. We zijn trots op wat we bereikt hebben. Maar niet alleen hebben de studenten het dak gerealiseerd, ook hebben ze dure professionele meetapparatuur weten regelen om de proeven te kunnen doen.” Aad Vermeer ondersteunde bij de realisatie en leverde de apparatuur.
Groendak als proefopstelling
Het groendak dient als proefopstelling voor onder meer het bepalen van isolerende waarde, waterbuffering en verdampingswaarde. “Er wordt altijd beweerd dat groendaken isoleren en dat ze water bufferen”, legt Roy uit. “Dit is echter nooit echt aangetoond of onderzocht. Het doel van het doen van metingen is dat we bijvoorbeeld cijfers kunnen koppelen aan de isolerende waarde van een groendak zodat hiermee al bij de bouw rekening gehouden kan worden. Zo kun je besparen op isolatiemateriaal. En doordat het dak isoleert in de winter en koelt in de zomer, bespaar je als gebruiker op energie.”
Water bufferen
Een ander voorbeeld. Roy: “Als je precies weet hoeveel water het groendak buffert, kun je uitrekenen wat het effect is op de totale regenwaterafvoer in een stedelijk gebied. Als een groendak regenwater vertraagd afvoert, wordt het rioolstelsel minder belast tijdens hevige regenval en komen straten minder snel blank te staan.”
Onderzoeksfaciliteit voor opleidingen
Het groendak is opgezet met het idee dat niet alleen Milieukunde er gebruik van kan maken, maar ook andere opleidingen binnen HAS Hogeschool zoals: Toegepaste Biologie, Tuin- en Akkerbouw en Management van de Leefomgeving. Roy geeft 2 voorbeelden van projecten die studenten kunnen doen. “Studenten Milieukunde zouden een project kunnen doen waarbij wordt bepaald hoeveel geld je bespaart met een groendak en wat de terugverdientijd is. Toegepast biologen zouden bijvoorbeeld een project kunnen opzetten waarbij ze onderzoeken welke insecten profijt hebben bij een groendak.”
Opening tijdens Leefomgeving Event
Tijdens het Leefomgeving Event is het groendak officieel geopend. De studenten hadden een stand tijdens het event waar ze informatie gaven over het groendak. Ook gaven ze een workshop aan belangstellenden. Roy: “Tijdens deze workshop lieten we zien wat de proefopstelling inhoudt, hoe je ermee kunt werken en hoe een groendak bijdraagt aan de verduurzaming van een gebouw.”
bron: hashogeschool.nl