Berichten

Vijf scholen in Antwerpen-Noord en Borgerhout ontvangen van de stad Antwerpen hulp bij de aanleg van een groene, avontuurlijke speelplaats. Op die manier wil de stad de waarde van natuur onder de aandacht brengen van kinderen en jongeren.

Alle scholen kregen ondersteuning bij de aanleg van hun speelplaats. De scholen kregen een professioneel ontwerp en een subsidie van maximaal 6.500 euro. Ook de scholen zelf leverden inspanningen. Sinds de start van het project werken directies, leerkrachten, leerlingen en ouders mee aan ontwerp, aanleg en onderhoud van de speelplaatsen.

Beste idee
Afgelopen zaterdag werd het eerste groene schoolplein geopend. De stad Antwerpen heeft laten weten het project voort te zetten. Elke Antwerpse school die haar schoolplein wil vergroenen, krijgt advies en een subsidie van maximaal 600 euro. Jaarlijks krijgt het beste idee een subsidie van 7.500 euro.

Bron:
Nieuwsblad

De bijdrage voor het Fonds Groen Haaglanden door de Haaglanden-gemeenten, maakt de realisatie mogelijk van nog eens vijf nieuwe groene projecten in de regio.

Onlangs werd bekend dat ook de volgende projecten kunnen worden uitgevoerd:

  • Het bouwen van een nieuwe recreatieve paardenstal passend bij de boerderijlocatie Meijendel in Wassenaar.
  • Belevingsroute Korftlaan in Delft, door de aanleg van een pad, bebording en doe-objecten. Dit is een onderdeel van de ontwikkeling van het gebied Delftse Hout.
  • Het project koeien de wijk in Delft, betreft een voor agrarisch en natuurrecreatie geschikt gemaakt terrein, waarin koeien kunnen grazen met daarin een voet- en fietspadverbinding. 
  • De aanleg van een natuurlijk speelterrein, de Speeldernis, in de Poelzone in de gemeente Westland.
  • Het planten van zogenoemde ‘hoogstam’ fruitboomgaarden op vier locaties in Midden-Delfland.

Kwaliteit van groen en recreatie
Eerder was al bekendgemaakt dat het Stadsgewest een financiële bijdrage levert aan negen projecten in de gemeenten Delft, Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Zoetermeer. Deze projecten dragen zichtbaar bij aan de kwaliteit van groen en recreatie en kunnen op korte termijn worden uitgevoerd.

Fonds Groen Haaglanden
Stadsgewest Haaglanden richtte het Fonds Groen Haaglanden begin 2010 op. De negen Haaglanden-gemeenten leveren jaarlijks een bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden van één euro per inwoner per Haaglanden-gemeente.

Groenbeleidsplan
Het fonds financiert de uitvoering van Groenprojecten passend binnen het Groenbeleidsplan. Het Groenbeleidsplan benadrukt welke verschillende functies de groengebieden voor de bewoners en voor de natuur vervullen.

Groene gebieden goed voor vestigingsklimaat
Groene gebieden zijn een belangrijke succesfactor voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Deze veertien projecten leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen.

Meer informatie »

Bron:
Stadsgewest Haaglanden

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Eind oktober vond in Straatsburg een conferentie plaats onder de noemer De Groene Stad waarbij duurzaam groen centraal stond. Deskundigen uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland en Nederland gaven hun visie op het belang van bomen en planten als multifunctioneel product voor de ontwikkeling van een duurzaam en leefbaar stedelijk gebied.

De sprekers presenteerden ook talrijke praktijkvoorbeelden uit de gehele wereld. Voor Nederland namen Niek Roozen, landschapsarchitect en Jaap Spros, voorzitter van PPH en Entente Florale Internationaal, deel aan de forumdiscussie. Ook de European Landscaping Contractors Association (ELCA) maakte onderdeel uit van deze conferentie. ELCA is een belangrijke partij bij deze ontwikkeling van het concept De Groene Stad op Europees niveau.

Overeenkomst
De conferentie resulteerde in het ondertekenen van een overeenkomst “De Groene Stad” door de bovengenoemde vijf landen. Zij committeerden zich hiermee tot het ontwikkelen van De Groene Stad activiteiten in hun eigen land. In 2010 wordt het plan verder uitgewerkt.

Media-aandacht
In de digitale nieuwsbrief van het toonaangevende Franse dagblad Le Monde van 28 oktober werd volop aandacht geschonken aan de conferentie, die samen met Val’hor (de Franse overkoepelende organisatie voor de tuinbouw) werd georganiseerd.

De verkiezing ‘Welke boom heeft de X-factor?’ is in Breda, Almelo, Geldrop-Mierlo, Staphorst en Meppel afgelopen en dat betekent dus dat er vijf nieuwe bomen met de X-factor bekend zijn.

Deze week worden enkele bomen gehuldigd. Zo wordt op vrijdag 5 juni Betula nigra (zwarte berk) in Geldrop-Mierlo en de Albizia julibrissin (Perzische slaapboom) in Breda gehuldigd.

Achtertuin
De Albizia julibrissin, die oorspronkelijk uit het Midden-Oosten komt, staat bij mensen in de achtertuin. Het bijzondere hieraan is dat deze boom, die dus niet door iedereen gezien kan worden, heeft gewonnen van de Castanea sativa (tamme kastanje) die wethouder Oomen had genomineerd.

Van de andere gemeenten wordt de huldigingsdatum nog bekendgemaakt.

De verkiezingen in Weert lopen nog tot en met 7 juni.

Bron:
Bomenstichting

 

 

Van 2000 – 2004 is het GIOS programma (Groen in en om de stad) uitgevoerd.  De betrokken steden zijn uitgenodigd hun (trotse) bevindingen te verbeelden en te verwoorden. Dit GIOS boek geeft de bijdragen van steden, enkele regio’s en voorbeelden van kennisontwikkeling weer.