Vijf jaar GIOS

Van 2000 – 2004 is het GIOS pro­gram­ma (Groen in en om de stad) uit­ge­voerd.  De betrok­ken ste­den zijn uit­ge­no­digd hun (trot­se) bevin­din­gen te ver­beel­den en te ver­woor­den. Dit GIOS boek geeft de bij­dra­gen van ste­den, enke­le regio’s en voor­beel­den van ken­nis­ont­wik­ke­ling weer.