Vijf landen sluiten overeenkomst in kader De Groene Stad

Eind oktober vond in Straatsburg een conferentie plaats onder de noemer De Groene Stad waarbij duurzaam groen centraal stond. Deskundigen uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland en Nederland gaven hun visie op het belang van bomen en planten als multifunctioneel product voor de ontwikkeling van een duurzaam en leefbaar stedelijk gebied.

De sprekers presenteerden ook talrijke praktijkvoorbeelden uit de gehele wereld. Voor Nederland namen Niek Roozen, landschapsarchitect en Jaap Spros, voorzitter van PPH en Entente Florale Internationaal, deel aan de forumdiscussie. Ook de European Landscaping Contractors Association (ELCA) maakte onderdeel uit van deze conferentie. ELCA is een belangrijke partij bij deze ontwikkeling van het concept De Groene Stad op Europees niveau.

Overeenkomst
De conferentie resulteerde in het ondertekenen van een overeenkomst “De Groene Stad” door de bovengenoemde vijf landen. Zij committeerden zich hiermee tot het ontwikkelen van De Groene Stad activiteiten in hun eigen land. In 2010 wordt het plan verder uitgewerkt.

Media-aandacht
In de digitale nieuwsbrief van het toonaangevende Franse dagblad Le Monde van 28 oktober werd volop aandacht geschonken aan de conferentie, die samen met Val’hor (de Franse overkoepelende organisatie voor de tuinbouw) werd georganiseerd.