Tweede Kamerlid opent groene speelplek 'Modder aan je Broek' in Arnhem

De natuurspeelplek `Modder aan je Broek’ in de nieuwe wijk Schuytgraaf in Arnhem wordt vrijdag 30 november geopend. Kinderen planten samen met Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren, bomen als openingshandeling. Onder de noemer `Modder aan je broek’ werkt Landschapsbeheer Nederland aan de ontwikkeling van zes natuurspeelplaatsen in Nederland. De speelplek in Schuytgraaf […]

Tweede Kamer: schoolpleinen moeten groener

De groene metamorfose van speeltuinen en schoolpleinen in Nederland is een stap dichterbij gekomen. Een Kamermeerderheid steunde gisteren de motie die de Partij voor de Dieren daarvoor had ingediend. Ouwehand wees de minister van VWS er eerder op dat een groene leefomgeving van groot belang is voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. De minister […]

Tweede ronde Innovatieregeling Mooi Nederland van start

Vanaf 1 maart is de tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland van start gegaan. Provincies en gemeenten kunnen hierin inspirerende en vernieuwende projecten aandragen die Nederland mooier maken. Minister Huizinga van VROM stelt hiervoor in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar. Provincies en gemeenten hebben vaak nog te weinig oog om binnen steden en langs […]

Tweede ronde Innovatieregeling Mooi Nederland van start

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu stelt in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van inspirerende en vernieuwende projecten en plannen die Nederland mooier maken. De tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland is vooral gericht op compacte verstedelijking, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving. De projecten moeten overdraagbaar zijn […]

De Groene Stad op de agenda bij de tweede kamer

Op woensdag 2 april heeft de Groenbranche Nederland bestaande uit de heren Bert Gijsberts en Peter Loef namens VHG, Henk Westerhof namens Anthos/Raad voor de Boomkwekerij, Jaap Spros en Jan Habets namens PPH een gesprek gehad met de tweede Kamerleden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. Tijdens […]