Berichten

De natuurspeelplek `Modder aan je Broek’ in de nieuwe wijk Schuytgraaf in Arnhem wordt vrijdag 30 november geopend. Kinderen planten samen met Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren, bomen als openingshandeling.

Onder de noemer `Modder aan je broek’ werkt Landschapsbeheer Nederland aan de ontwikkeling van zes natuurspeelplaatsen in Nederland. De speelplek in Schuytgraaf is de laatste die geopend wordt. Esther Ouwehand opent samen met vertegenwoordigers van lokale betrokken organisaties en Arjan Vriend, directeur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de natuurspeelplek door vijf iepen te planten. Naast het officiële gedeelte zijn alle kinderen en ouders uit de omgeving uitgenodigd om te komen helpen bij het planten van hazelnoten.

Buiten spelen is erg gezond
Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken en vies worden. Uit onderzoek blijkt dat buiten spelen erg gezond is voor kinderen. In het project `Modder aan je Broek’ van Landschapsbeheer Nederland hebben buurtbewoners samen met hun kinderen natuurlijke speelplekken bedacht en aangelegd. In totaal zijn zes speelplekken aangelegd: de Spettertuin in Lelystad (Landschapsbeheer Flevoland), De Wielenpolle in Leeuwarden (Landschapsbeheer Friesland), Park Tjuchem in Slochteren (Landschapsbeheer Groningen), Stroinksbos in Enschede (Landschap Overijssel), Speelhof Hoogerzael in Middelburg (Landschapsbeheer Zeeland) en de laatste in de wijk de Schuytgraaf in Arnhem (Landschapsbeheer Gelderland).

Participatie met omgeving
De kern van ‘Modder aan je Broek’ is de participatie van de omgeving van de locatie waar de natuurspeelplaats komt. Samen met alle betrokken organisaties, zoals bijvoorbeeld een wijkvereniging, kinderopvang, scholen, horeca, woningbouwvereniging en lokale media, betrekken de provinciale organisaties Landschapsbeheer kinderen en volwassenen bij het ontwerp en de realisatie. Het landschap en de wensen van de kinderen zijn hierbij uitgangspunt. Na afronding van de aanleg dragen de ouders en kinderen ook zorg over de speelplaats, met ondersteuning van de provinciale organisatie Landschapsbeheer en vaak ook de gemeente.

Natuurlijke speelplek in wijk de Schuytgraaf
De nieuwe natuurspeelplek is gerealiseerd in de wijk de Schuytgraaf, nabij de Buitenplaats, een verbouwde multifunctionele boerderij waarin onder andere een atelier, een kaarsenmakerij en een lunchcafe zijn gevestigd. Ouders en kinderen werden betrokken door het organiseren van een goed bezochte high tea in het voorjaar. Tijdens de high tea mocht iedereen ideeen aandragen. Deze ideeen zijn verwerkt in een ontwerp. Na het ontwerpen volgde deze zomer en herfst de aanleg en ook daarbij hebben kinderen en ouders een belangrijke rol gespeeld. Samen met twee hoveniers is gewerkt aan de aanleg van heuvels, vlonders, een vijver en andere ‘groene’ speelonderdelen.

Boekje Modder aan je Broek
In het boekje `Modder aan je broek’ staan de ervaringen beschreven bij de aanleg van de 6 natuurlijke speelplekken die in het project `Modder aan je Broek’ tot stand zijn gekomen. Op 30 november wordt dit boekje ook overhandigd aan Esther Ouwehand en andere aanwezigen. Het boekje is te downloaden op de website van Landschapsbeheer Nederland »

 

De groene metamorfose van speeltuinen en schoolpleinen in Nederland is een stap dichterbij gekomen. Een Kamermeerderheid steunde gisteren de motie die de Partij voor de Dieren daarvoor had ingediend. Ouwehand wees de minister van VWS er eerder op dat een groene leefomgeving van groot belang is voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. De minister gaat nu met gemeenten in gesprek over vergroening van schoolpleinen en de inrichting van meer natuurlijke speelplaatsen. 
 
Terwijl de natuur een niet te onderschatten rol speelt bij de gezondheid van mensen, zet het beleid van het kabinet Rutte de natuur onder zware druk. Die ontwikkeling is fnuikend voor de volksgezondheid. Onderzoek wijst keer op keer uit dat een groene leefomgeving cruciaal is en dat mensen veel gezonder zijn als zij in het dagelijks leven in contact komen met (stads)natuur. Vooral voor opgroeiende kinderen is dat van groot belang: kinderen blijken veel vaker en langer buiten te spelen als er groene en natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn.

Grote gevolgen voor gezondheid
Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Veel plekken die bedoeld zijn als speelplaats zijn nu saai en troosteloos ingericht. Dat is niet alleen jammer voor de kinderen; het heeft ook grote gevolgen voor hun gezondheid. Kinderen met weinig natuurlijke speelgelegenheden blijken veel vaker last te hebben van depressie, overgewicht en andere ziektes, dan kinderen die volop kunnen ravotten in het groen.”

Ontwikkeling van kinderen
Behalve dat voldoende groen in de leefomgeving de kans op overgewicht vermindert, leveren groene schoolpleinen en speeltuinen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Zo biedt een natuurlijke speelplaats veel meer ruimte voor vrij spel en creativiteit, wat positieve effecten heeft op het zelfvertrouwen en op de ontwikkeling van vaardigheden als abstract denkvermogen. Verschillende scholen en speeltuinverenigingen hebben laten zien dat het creëren van natuurlijke speelplaatsen niet moeilijk hoeft te zijn: op steeds meer schoolpleinen en speeltuinen in Nederland prikkelen bomen, struiken en slootjes inmiddels de kinderfantasie.

Recht op gezonde speelomgeving
De Partij voor de Dieren vindt dat alle kinderen recht hebben op een gezonde en uitdagende speelomgeving en werd daar gisteren in gesteund door SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA. Minister Schippers heeft nu de opdracht met gemeenten in gesprek te gaan om de groene metamorfose van schoolplein en speeltuin te stimuleren.

Vanaf 1 maart is de tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland van start gegaan. Provincies en gemeenten kunnen hierin inspirerende en vernieuwende projecten aandragen die Nederland mooier maken. Minister Huizinga van VROM stelt hiervoor in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar.
Provincies en gemeenten hebben vaak nog te weinig oog om binnen steden en langs de bestaande infrastructuur de omgeving aantrekkelijk te maken. Minister Huizinga: “Met deze prijs wil ik overheden stimuleren om juist met innovatie oplossingen te komen om Nederland juist op deze plekken mooier te maken”. De tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland is vooral gericht op compacte verstedelijking, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving.
 
 
Beoordeeld door onafhankelijke adviescommissieDe tweede tender van de Innovatieregeling loopt van 1 maart tot 1 juni 2010. Na de zomer van 2010 wordt bekendgemaakt welke projecten een financiële bijdrage ontvangen. De voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. De commissie let daarbij op de volgende criteria:
Bijdrage van het project aan een Mooi Nederland
Innovatie
Samenwerking
Snelheid
DoelmatigheidKans makenOverheden, stichtingen, belangenverenigingen en ondernemers (inschrijving bij Kamer van Koophandel is vereist) die op een nieuwe manier vorm geven aan een mooi Nederland, maken kans op een financiële bijdrage.
Meer infoMeer informatie over informatiebijeenkomsten, thema’s en planning van de tweede ronde van de Innovatieregeling Mooi Nederland vindt u hier »
Bron:VROM
 

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu stelt in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van inspirerende en vernieuwende projecten en plannen die Nederland mooier maken.

De tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland is vooral gericht op compacte verstedelijking, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving. De projecten moeten overdraagbaar zijn en als inspirerend voorbeeld voor anderen kunnen dienen.

Innovatieregeling Mooi Nederland
Bij de eerste tender van de Innovatieregeling in 2009 werden 224 projecten ingediend. Daarvan hebben er 26 een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk. Overheden, stichtingen, belangenverenigingen en ondernemers (inschrijving bij Kamer van Koophandel is vereist) die op een nieuwe manier vorm geven aan een mooi Nederland, maken kans op een financiële bijdrage. De Innovatieregeling is bedoeld als stimulans en als bijdrage in de kosten voor extra ruimtelijke kwaliteit.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
VROM

 

 

 

Op woensdag 2 april heeft de Groenbranche Nederland bestaande uit de heren Bert Gijsberts en Peter Loef namens VHG, Henk Westerhof namens Anthos/Raad voor de Boomkwekerij, Jaap Spros en Jan Habets namens PPH een gesprek gehad met de tweede Kamerleden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. Tijdens het gesprek brachten zij het belang van groen in stedelijke omgeving en het welzijn van mensen onder de aandacht. Vanuit de vragen kon worden geconcludeerd dat deze commissie zich wil gaan inzetten om het groen hoog op de agenda te zetten. ( foto: De Boomkwekerij)

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie
Lees hier het persbericht

Ook interessant:
Beleid, Groenforum, tweede kamer

Bron:
Plant Publicity Holland
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
Anthos