De Groene Stad op de agenda bij de tweede kamer

Op woensdag 2 april heeft de Groenbranche Nederland bestaande uit de heren Bert Gijsberts en Peter Loef namens VHG, Henk Westerhof namens Anthos/Raad voor de Boomkwekerij, Jaap Spros en Jan Habets namens PPH een gesprek gehad met de tweede Kamerleden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. Tijdens het gesprek brachten zij het belang van groen in stedelijke omgeving en het welzijn van mensen onder de aandacht. Vanuit de vragen kon worden geconcludeerd dat deze commissie zich wil gaan inzetten om het groen hoog op de agenda te zetten. ( foto: De Boomkwekerij)

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie
Lees hier het persbericht

Ook interessant:
Beleid, Groenforum, tweede kamer

Bron:
Plant Publicity Holland
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
Anthos