Subsidieregeling voor biodiversiteit en bedrijfsleven

Vanaf 1 augustus 2012 kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor plannen om de druk van hun bedrijf op de natuur te verminderen. De regeling komt voort uit een Green Deal die minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een half jaar geleden heeft gesloten met het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE). De subsidie […]

Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom heeft het hoogheemraadschap een subsidieregeling vastgesteld, die de aanleg van natuurvriendelijke oevers door particulieren en organisaties stimuleert. Subsidie voor 2012 kan nu worden […]

Subsidieregeling groene daken voor bedrijven en instellingen in Groningen

Vanaf 1 februari 2010 kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor een groen dak in de gemeente Groningen. Daarnaast versoepelt de gemeente de voorwaarden voor de subsidieregeling groene daken, zodat meer aanvragers ervoor in aanmerking komen. Er zit dit jaar in totaal 200.000 euro in de subsidiepot. Sinds april 2008 is de subsidieregeling Groene Daken van kracht. […]

Hoornse raad wil onderzoek naar subsidieregeling voor groene daken

Een grote meerderheid van de Hoornse gemeenteraad wil onderzoeken of het mogelijk is om een subsidieregeling in het leven te roepen om groene daken te stimuleren, voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen. GroenLinks en de Hoornse Seniorenpartij dienden hierover onlangs een wilde motie in. Via de motie verzochten de partijen het college om te […]

Subsidieregeling voor groene daken en muren in Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil volgend jaar de aanleg van groene daken en groene muren subsidiëren om zo de stad nog meer te vergroenen. De subsidie bedraagt € 50, – per m² tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. Het college van B&W heeft op 15 december ingestemd met deze subsidieregeling, onder voorbehoud van goedkeuring […]