Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Daarom heeft het hoogheemraadschap een subsidieregeling vastgesteld, die de aanleg van natuurvriendelijke oevers door particulieren en organisaties stimuleert. Subsidie voor 2012 kan nu worden aangevraagd.

Meer planten en dieren
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij een oeverbegroeiing langs een watergang aanwezig is. Een oever wordt natuurvriendelijker naarmate er meerdere soorten planten en dieren voorkomen. Een natuurvriendelijke oever heeft een zeer geleidelijke overgang van nat naar droog: een flauw talud, waarop een weelderige oevervegetatie aanwezig is. Dergelijke oevers bieden ruimte en leefmogelijkheden aan allerlei planten en dieren in en langs het water.

Voor wie is de regeling?
De regeling geldt voor particulieren, bedrijven, (semi-)overheden en (gesubsidieerde) organisaties binnen het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard die een natuurvriendelijke oever aan willen leggen. Een aantal projecten is uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk plan en projecten, waarbij al andere (financiële) afspraken zijn gemaakt met het hoogheemraadschap. Projecten van overheden waarmee het waterschap samenwerkt, komen niet in aanmerking voor deze regeling. Mensen die voor de subsidie in aanmerking willen komen, dienen voor 1 april 2012 een aanvraag in te dienen. Het aanvraagformulier kan worden opgevraagd bij het hoogheemraadschap of kan worden gedownload via de website van Schieland en de Krimpenerwaard.

Wat houdt de regeling in?
De regeling houdt in dat een vergoeding wordt gegeven voor de (extra) kosten voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. De vergoeding bedraagt maximaal negentig procent van dat bedrag. Jaarlijks wordt beoordeeld welke projecten het meest kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. De toekenning vindt plaats in volgorde van verwacht nut en beschikbaar budget.

Klik hier voor meer informatie »