Hoornse raad wil onderzoek naar subsidieregeling voor groene daken

Een grote meerderheid van de Hoornse gemeenteraad wil onderzoeken of het mogelijk is om een subsidieregeling in het leven te roepen om groene daken te stimuleren, voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen.

GroenLinks en de Hoornse Seniorenpartij dienden hierover onlangs een wilde motie in. Via de motie verzochten de partijen het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een subsidieregeling voor de stimulering van groene daken. De subsidieregeling zou mogelijk in het duurzaamheidsfonds van de gemeente Hoorn passen. De resultaten van het onderzoek moeten aan de raad worden voorgelegd. Wethouder Jan de Boer reageerde enthousiast op de motie en beloofde in gesprek te gaan met de Provincie Noord-Holland en de mogelijkheden te gaan onderzoeken.

Bron:
Gemeente Hoorn