Kijken naar groen verhoogt de concentratie

De Groene Stad is verheugd over de uitkomsten van een onderzoek dat gedaan is aan de University of Melbourne. Dit onderzoek toont namelijk aan dat het kijken naar groen, concentratie verhogend is. Dat een groene omgeving- of zelfs alleen maar het kijken ernaar -veel positieve effecten op ons heeft, is bekend. Zo ervaren mensen minder […]

Effecten van het (uit)zicht op planten op stress en gezondheidsindicatoren

Deze bijdrage geeft een overzicht van de theoretische verklaringen en wetenschappelijke conclusies betreffende de invloed die visuele ervaringen met planten hebben op de mens. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het effect dat het zien van planten heeft op het herstellen of genezen van stress en op met de gezondheid samenhangende indicatoren of resultaten. Zoals […]

Minder stress en meer sociale steun in groene leefomgeving

Bewoners van groene wijken voelen zich gezonder, minder gestrest, veiliger en minder eenzaam dan bewoners van wijken met weinig groen. Daarom draagt groen in de leefomgeving bij aan een goede gezondheid. Concreet ligt het huisartsenbezoek in groene buurten lager dan elders. Anders dan verwacht, bewegen bewoners van groene buurten niet meer dan bewoners van buurten […]

Planten helpen bij herstel van moeheid en stress

Planten op de werkplek hebben een gunstig effect op medewerkers die last hebben van stress of vermoeidheid. Dat blijkt uit onderzoek dat TNO, in samenwerking met de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), ‘in het veld’ uitvoerde bij drie zorgverzekeraars. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het Productschap Tuinbouw. Planten beschikken over een ‘herstellend […]

Natuur, stress en cortisol Onderzoek naar de invloed van tuinieren en activiteiten in een groenkamer op het herstel van stress

In dit rapport wordt verslag gedaan van een literatuuronderzoek en twee experimentele studies naar de stressherstellende functie van natuur. Het literatuuronderzoek geeft een beschrijving van de kennis rondom stress, het omgaan met stress, en het meten van stress. Ook wordt een overzicht gegeven van eerder onderzoek naar de stressherstellende functie van natuur, en de mogelijke […]