Her­plant 105 bomen in Haag­se stra­ten

In het voor- en najaar van 2012 wor­den op acht loca­ties in Den Haag 105 bomen her­plant. Dit wordt gefi­nan­cierd uit het gemeen­te­lijk Bomen­fonds. Het gaat in totaal om een bedrag van 146.059 euro. De bomen komen op de Melis Sto­kel­aan, Beeklaan, Loos­duin­se Uit­leg, Van Alke­ma­delaan, Atjehstraat, Beve­landsestraat, Wal­cher­se­straat, Tes­sel­wei­de en de Water­pas. Den Haag […]

Den Haag steekt ander­half mil­joen in groen hou­den stra­ten en plei­nen

Den Haag gaat dui­zend bomen per jaar plan­ten om stra­ten en plei­nen groen te hou­den. Op de eer­ste dag van de len­te, tevens de Haag­se Bomen­dag, heeft wet­hou­der San­der Dek­ker van Stads­be­heer samen met kin­de­ren van basis­school De Klei­ne Kei­zer de eer­ste twin­tig daar­van geplant.“Vanaf nu lopen we geen ach­ter­stan­den meer op bij het plan­ten […]

Zes kilo­me­ter groen aan­plant in stra­ten van Sinaai

In het Bel­gi­sche Sinaai is gestart met de aan­plan­ting van zes­hon­derd jon­ge boom­pjes. In totaal gaan die een afstand van 6 km over­brug­gen.Het stads­be­stuur laat in de Burm­straat van Sinaai tien­tal­len nieu­we boom­pjes plan­ten. “Onze stad telt te wei­nig groen”, zegt sche­pen Marc Heyn­de­rickx (CD&V). “We pro­be­ren het groen in de bin­nen­stad te ver­ster­ken. We […]

Wed­strij­den gevel­tui­nen en groe­ne stra­ten en plei­nen in Vlaar­din­gen

Om te vie­ren dat Vlaar­din­gen de Groen­ste Stad van Neder­land is, orga­ni­seert de Vlaar­ding­se afde­ling van de tuin­hob­by­ver­e­ni­ging Groei & Bloei dit jaar samen met de gemeen­te een wed­strijd voor gevel­tui­nen en bal­kons en voor groe­ne stra­ten en plei­nen. In juni en juli gaat het Vlaar­ding­se keu­rings­team van Groei & Bloei onaan­ge­kon­digd op pad. De […]

Klim­plan­ten plan­ten langs regen­pij­pen in niet groe­ne stra­ten

Stra­ten met wei­nig groen in Deven­ter wor­den de komen­de dagen groe­ner gemaakt door klim­plan­ten te plan­ten langs regen­pij­pen. Een stoep­te­gel wordt bij een regen­pijp ver­wij­derd en daar wor­den klim­plan­ten neer­ge­zet. Bij vol­doen­de belang­stel­ling wor­den er in meer stra­ten klim­plan­ten langs regen­pij­pen geplant. Het idee is afkom­stig van een buurt­be­wo­ner. Lees het vol­le­di­ge bericht in dag­blad […]