Klim­plan­ten plan­ten langs regen­pij­pen in niet groe­ne stra­ten

Stra­ten met wei­nig groen in Deven­ter wor­den de komen­de dagen groe­ner gemaakt door klim­plan­ten te plan­ten langs regen­pij­pen.

Een stoep­te­gel wordt bij een regen­pijp ver­wij­derd en daar wor­den klim­plan­ten neer­ge­zet. Bij vol­doen­de belang­stel­ling wor­den er in meer stra­ten klim­plan­ten langs regen­pij­pen geplant. Het idee is afkom­stig van een buurt­be­wo­ner.

Bron:
Dag­blad de Sten­tor