Berichten

Nederland versteent. Steeds meer mensen bestraten hun tuinen: zij kiezen voor stenen, kiezels, beton en kunstgras in plaats van gras en planten. Die tuinen lijken wel parkeerplaatsen… GroenLinks Deventer vraagt Deventenaren om betegelde tuinen aan te pakken en steen te vervangen door groen en bloemen. In ieder geval 1 vierkante meter. GroenLinks Deventer zal binnenkort zelf het goede voorbeeld geven door een vierkante meter tuin te onttegelen en te vergroenen. De meest vertegelde tuin van Deventer neemt de fractie onder handen en mensen kunnen hun tegeltuin hiervoor aanmelden bij de fractie.

“Elke vierkante meter groen in plaats van grijs is winst voor mens en natuur.”

Versteende tuinen leiden tot:

– de overbelasting van het riool tijdens hevige regenbuien omdat het regenwater de grond niet kan intrekken;
– de opwarming van de stad; stenen houden de warmte lang vast terwijl groen verkoelt;
– afname van de stadsnatuur: vogels, zoogdieren (bijvoorbeeld egels) en insecten (bijvoorbeeld bijen en vlinders) hebben niets te zoeken in een betegelde tuin!.
GroenLinks Deventer wenst dat alle tuinen één ecologische verbindingszone vormen voor vogels en insecten en wil verstening tegengaan. De angst voor veel onderhoud is vaak niet terecht: je kan ook zelf met vrij simpele middelen, een fijne groene en bloeiende tuin aanleggen en onderhouden. Zelfs een vierkante meter draagt bij aan een beter stadsklimaat. GroenLinks roept de Deventenaren op om hun eigen tuin te vergroenen. Om het goede voorbeeld te geven zal de fractie binnenkort zelf aan de slag gaan met onttegelen en vergroenen. Wil je je eigen tuin onttegelen maar heb je weinig geld, natuurvrees of geen groene vingers? Stuur een foto en motivatie (voor 19 juni 2015) naar: fractie@gldeventer.nl. Zij kiezen de ergste vertegelde tuin uit en komen binnenkort langs om een stukje vergroening te brengen!
GL Deventer hekelt overigens ook de toenemende verschuttinging: op veel plaatsen hebben saaie houten schuttingen  de plaats ingenomen van natuurlijke heggen:

“Een schutting hoef je natuurlijk niet te snoeien zoals een heg maar is totaal oninteressant voor de natuur. Wat is er nu mooier dan een heg waarin vogels hun nestje kunnen maken en egels  om onderdoor kunnen kruipen? “

De Groene Stad in gesprek met veredelaar Margareth Hop van Boot & co: ‘In het openbaar groen komt de gebruikswaarde op de eerste plaats.’
Sierwaarde vs. Gebruikswaarde
Waar planten in tuincentra vooral nieuw en mooi moeten zijn om de koper te verleiden tot aanschaf over te gaan, zijn er bij het ontwikkelen van planten voor de openbaargroenmarkt heel andere planteigenschappen die er toe doen. Hop: ‘Kijk, natuurlijk is het belangrijk dat een plant er mooi uitziet, maar wat voor mijn werk veel belangrijker is, is of een plant een goede bodembedekker is die onkruid onderdrukt, en dat hij winterhard en gezond is. Dit is wat wij de gebruikswaarde van de plant noemen en die staat in mijn werk voorop.’
Strooizout-tolerante planten
Sinds de jaren ’80 is een duidelijk keerpunt te zien in hoe er tegen de functie van stadsgroen wordt aangekeken. Waar groen tot daarvoor vooral werd gezien als decorum, begint in die tijd groen steeds meer op functionaliteit beoordeeld te worden. Hop: ‘Planten moeten tegenwoordig heel wat in hun mars hebben om in aanmerking te komen voor een plekje in de stad. Ook in moeilijke omstandigheden moeten ze kunnen uitblinken.’ Hop is ook onderzoeker bij Wageningen UR, en keek daar onder meer naar de zouttolerantie van verschillende planten. Resultaat: een zo uitgebreid mogelijke lijst van planten waarop aangegeven staat in hoeverre ze bestand zijn tegen strooizout. Hop: ‘Dit is bij uitstek informatie waar gemeenten wat aan hebben bij het inkopen van gemeentelijk groen. Bij Boot & co maken we er ook gebruik van, om de beste planten te kiezen voor ons Zorgeloos Groen concept’.
Geduld, een schone zaak
‘Het ontwikkelen van nieuwe soorten en cultivars is een tijdrovend proces. We beginnen met het maken van een kruising, om nieuwe combinaties van planteneigenschappen te maken. Het zaad dat we in het najaar oogsten, wordt het jaar erop uitgezaaid. Vervolgens moeten in de jaren erna de best bruikbare planten worden geselecteerd. We moeten vaak eerst een paar jaar wachten tot ze groot genoeg zijn en bloeien, en daarna moeten de beste nog worden vermeerderd.’ Het veredelingsproces van bomen spant wat dat betreft de kroon. Het duurt wel 25 jaar om op die manier een nieuwe boomcultivar te ontwikkelen. ‘Veredelaars moeten wat dat betreft wel mensen van de lange adem zijn’, lacht Hop.
Pluriformiteit
De laatste jaren begint het volgens Hop goed door te dringen dat meer variatie in stadsgroen noodzakelijk is. ‘Door de klimaatverandering zijn er allerlei vervelende nieuwe ziektes opgedoken. Je kunt je voorstellen dat wanneer er in een straat maar één soort bomen staat, de kans aanwezig is dat ze allemaal dood gaan bij een ziekteuitbraak. Je ziet dus steeds meer gemeenten die experimenteren met verschillende soorten bomen in een straat.’ Niet alleen bij bomen, maar bijvoorbeeld ook voor vaste planten, is pluriformiteit belangrijk. Hop: ‘Het is nuttig om in groenvakken te werken met veel verschillende vaste planten, die om de beurt bloeien. In groenvakken is zo van voorjaar tot najaar wat te beleven. Dat is aantrekkelijk voor de bewoners, maar je hebt ook insecten langer voedsel te bieden. Dit geeft de biodiversiteit in je stad een enorme boost!’
 
Foto: Margareth Hop aan het werk als veredelaar

Begroeiing en landbouw kunnen in een stad een goed leefklimaat aanmerkelijk verbeteren. Veel beton zonder begroeiing kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een stad kan aanvoelen als een woestijn.

Op 1 november tijdens  Energy 4 Next Generations vertelt landbouwdeskundige Wijnand Sukkel hoe de footprint van een stad aanmerkelijk kan worden verbeterd.

Effecten van groen op footprint van steden
Uit recent onderzoek blijkt dat voldoende groen in een stad fijnstof en verschillende emissies nog sterker verminderd dan altijd werd verondersteld. Bovendien kan stadslandbouw er voor zorgen dat  minder voedsel hoeft te worden geïmporteerd.  De Landbouwuniversiteit Wageningen doet onderzoek naar de effecten van stadslandbouw en groen op de footprint van steden als Beijng, Rosario (argentinie), Colombo (Sri Lanka en Amsterdam.

Onderzoeker in duurzame voedselsystemen Wijnand Sukkel gaat uitgebreid in op de verschillende facetten van de Amsterdamse footprint en geeft aan hoe groenvoorzieningen en urban farming die kunnen verbeteren.

Bekijk ook het filmpje van Snikhete stad door grindtegel »

Bron:
Utilities
Technologie en economie in de energie-, water en gassenmarkt

 

 

 

Gisterenmiddag hebben er in Arnhem temperatuurmetingen plaatsgevonden. De metingen geven zicht op het effect van bepaalde maatregelen om opwarming van de stad tegen te gaan.

In Arnhem wordt sinds 2009 onderzoek gedaan naar het stadsklimaat en de gevolgen van de klimaatverandering hierop. Het doel van alle onderzoeken is te bepalen hoe de stad nu én in de toekomst leefbaar blijft. Uit eerdere metingen bleek dat de temperatuur in de stad tijdens warme dagen veel hoger oploopt dan in het buitengebied.  Ook werd bekend dat hoe steniger de wijk of buurt is, des te warmer het er wordt. Mensen, met name ouderen, kunnen door de hitte klachten krijgen als slaapproblemen, benauwdheid en vermoeidheid.

Vergroenen
Het ‘vergroenen’ van de stad is effectief om de temperatuur te verlagen. Vooral bomen en gevelgroen doen het goed. Met wind vanaf de rivier (uiterwaarden) of de Veluwe wordt de stad geventileerd en is het mogelijk warme lucht ’s avonds en ’s nachts de stad uit te krijgen. Schaduw maken, met onder meer parasols of doeken, helpt ook goed tegen hitte.

Meer zicht op effecten
De metingen die nu worden gedaan geven meer zicht op het effect van bovengenoemde maatregelen.  Door bijvoorbeeld de verschillen te meten in stenige buurten en groene wijken is te bepalen welke gevolgen het vergroenen van een buurt zal hebben op de temperatuur en de mate van opwarming. Met deze informatie kan de gemeente juiste maatregelen nemen om onze stad leefbaar te houden.

Future Cities
Het onderzoek vindt plaats in het kader van het Europese project Future Cities, dat is opgezet om tijdig maatregelen tegen de klimaatverandering te kunnen nemen.

Meer informatie
Stadsklimaat in Arnhem en het onderzoek daarnaar »

Bron:
Gemeente Arnhem

De nieuwe subsidieregeling voor de aanleg van een groendak past in het streven van de gemeente Tiel om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en te werken aan een duurzame en klimaatneutrale stad.

Vanaf december gaat een specialist in dakbegroening, de firma Van de Bijl en Heijerman, op pad om bedrijven en organisaties te benaderen. Deze deskundige bekijkt samen met het bedrijf of de organisatie, of het mogelijk is om dakbegroening toe te passen en komt met een voorstel. De gemeente Tiel draagt voor een groot deel bij in de kosten.

Beter stadsklimaat
Groene daken dragen bij aan een beter stadsklimaat. Groene daken nemen stofdeeltjes op uit de lucht en vormen zo een buffer tegen luchtvervuiling. Groene daken vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Een groen dak isoleert het pand eronder. Daardoor blijft het vooral in de zomer koeler in het pand. Ook stralen groene daken bij hogere temperaturen minder warmte uit waardoor het ook een gunstige invloed heeft op de omgevingstemperatuur.

Onderhoudskosten zijn lager
Groene daken hebben ook voordelen voor de eigenaar van het pand. Het dak gaat 1,5 tot 2 keer zo lang mee dan een gewoon dak waardoor de onderhoudskosten

lager zijn. Ook bespaart een groen dak energie omdat het pand vooral in de zomer minder gekoeld hoeft te worden.

Bron:
Gemeente Tiel

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

In navolging van Rotterdam hebben ook in Arnhem twee bakfietsen het stadsklimaat gemeten. De metingen zijn onderdeel van het project Future Cities.

Het Europese project Future Cities is opgezet om tijdig maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Begin augustus zijn er in Arnhem en Nijmegen infraroodbeelden gemaakt van hete en koele plekken.

De ‘gevoelstemperatuur’ (= luchttemperatuur in combinatie met straling), luchtvochtigheid, windrichting- en kracht en de mate van het zonlicht zijn gemeten door de Wageningen Universiteit.

Afkoelingsmaatregelen zoals meer groen
Nu het kwik in steden hoger oploopt dan in het landelijk gebied, worden er metingen verricht om een beeld te krijgen van het zogeheten Urban Heat Island-effect. Afkoelingsmaatregelen zijn dan ook nodig, zoals groene daken en meer openbaar groen.

Bron:
Verkeersnet.nl