Arnhem zet rijdend weerstation in voor beter stadsklimaat

Gisterenmiddag hebben er in Arnhem temperatuurmetingen plaatsgevonden. De metingen geven zicht op het effect van bepaalde maatregelen om opwarming van de stad tegen te gaan.

In Arnhem wordt sinds 2009 onderzoek gedaan naar het stadsklimaat en de gevolgen van de klimaatverandering hierop. Het doel van alle onderzoeken is te bepalen hoe de stad nu én in de toekomst leefbaar blijft. Uit eerdere metingen bleek dat de temperatuur in de stad tijdens warme dagen veel hoger oploopt dan in het buitengebied.  Ook werd bekend dat hoe steniger de wijk of buurt is, des te warmer het er wordt. Mensen, met name ouderen, kunnen door de hitte klachten krijgen als slaapproblemen, benauwdheid en vermoeidheid.

Vergroenen
Het ‘vergroenen’ van de stad is effectief om de temperatuur te verlagen. Vooral bomen en gevelgroen doen het goed. Met wind vanaf de rivier (uiterwaarden) of de Veluwe wordt de stad geventileerd en is het mogelijk warme lucht ’s avonds en ’s nachts de stad uit te krijgen. Schaduw maken, met onder meer parasols of doeken, helpt ook goed tegen hitte.

Meer zicht op effecten
De metingen die nu worden gedaan geven meer zicht op het effect van bovengenoemde maatregelen.  Door bijvoorbeeld de verschillen te meten in stenige buurten en groene wijken is te bepalen welke gevolgen het vergroenen van een buurt zal hebben op de temperatuur en de mate van opwarming. Met deze informatie kan de gemeente juiste maatregelen nemen om onze stad leefbaar te houden.

Future Cities
Het onderzoek vindt plaats in het kader van het Europese project Future Cities, dat is opgezet om tijdig maatregelen tegen de klimaatverandering te kunnen nemen.

Meer informatie
Stadsklimaat in Arnhem en het onderzoek daarnaar »

Bron:
Gemeente Arnhem