Berichten

De nieuwe app Perfect Earth Animals is gemaakt door het Nederlandse gamebedrijf Perfect Earth in samenwerking met Staatsbosbeheer. Met de app worden kinderen de natuur in gestuurd om kaarten te verzamelen.
Perfect Earth Animals
Kinderen houden van verzamelen, dus dat is exact de manier waarop Staatsbosbeheer en gamemaker Perfect Earth de jongsten de natuur willen laten ontdekken. Met de nieuwe app Perfect Earth Animals kunnen kinderen dierenplaatjes verzamelen in allerlei verschillende thema’s, zoals kriebelbeestjes, tuinvogels en gladde gluiperds. De kinderen hoeven niet elk dier te vinden, maar moeten wel op pad om hun collectie compleet te krijgen.
Kinderen kunnen de kaarten op drie verschillende manieren sparen. Allereerst krijgen ze al een willekeurige dierenkaart op alle dagen dat ze de app openen. De kans dat ze een bepaalde kaart ontvangen hangt af van in hoeverre het om een bedreigd diersoort gaat. Het belangrijkste is echter dat kinderen naar buiten gaan, want op specifieke locaties in natuurgebieden zijn kaarten te vinden.
Als de speler binnen vijftig meter van zo’n locatie komt, wordt de dierenkaart automatisch aan de app toegevoegd. Op de kaart staat informatie over het dier en zijn leefomgeving. Kaarten kunnen ook geruild worden, mits de spelers tenminste twee exemplaren van dezelfde dierenkaart in zijn bezit heeft.
Kinderen zijn gek op dieren en op verzamelen. Bovendien zijn ze zeer bekend met het gebruik van digitale media”, stelt het Staatsbosbeheer. “We denken dat de app een goede motivatie kan zijn voor kinderen om vaker de natuur te beleven, samen met hun ouders.” Nog voor het eind van deze zomer zullen er dierenkaarten op 10.000 locaties in de Nederlandse natuur geplaatst zijn. Daarna zal de app ook uitrollen in andere landen.

Staatsbosbeheer zoekt ondernemers die een creatieve en aantrekkelijke voorziening kunnen realiseren op het Groene Schip. Het Groene Schip is een opvallend verschijnsel tussen recreatiegebied Spaarnwoude en de haven van Amsterdam. Een berg van circa 30 meter hoog in het vlakke landschap. Staatsbosbeheer wil deze plek aantrekkelijk maken voor recreanten en zoekt ondernemers die invulling kunnen geven aan de volle breedte van vrijetijdsbesteding, innovatie, recreatie, educatie of combinatie(s) daarvan.
Het Groene Schip ligt in natuur- en recreatiegebied Houtrak, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De komende jaren verbetert Staatsbosbeheer hier de kwaliteit van natuur en de mogelijkheden voor recreatie. Onderdeel van de plannen is een aantrekkelijke innovatieve recreatievoorziening op het Groene Schip.
Geen alledaagse plek
‘We laten ons graag verrassen,’ zegt projectleider Kees van der Vaart van Staatsbosbeheer. ‘Het is een bijzondere locatie, die vraagt om een bijzondere invulling. Hoe kun je recreanten verleiden langer te blijven op een berg van 3 hectare groot op 30 meter hoogte? In ieder geval met geweldig uitzicht met aan de ene kant Amsterdam en aan de andere kant de bedrijvigheid van IJmuiden. Voor je passeren de grote schepen op het Noordzeekanaal. Maar verder is er niets. We hopen dat een ondernemer de unieke waarden van het gebied benut en met een creatieve invulling komt. Dat mag wat ons betreft best innovatief zijn, want het is geen alledaagse plek.’
Zorgvuldig selectieproces
Geïnteresseerde ondernemers en organisaties kunnen plannen indienen tot 1 september. Een selectiecommissie met vertegenwoordigers van o.a. Staatsbosbeheer en gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude beoordeelt de plannen. De initiatiefnemers met plannen die het best voldoen aan de gestelde criteria, krijgen de kans hun plan verder uit te werken. Eind november wordt de definitieve selectie gemaakt. De mogelijkheid bestaat dat diverse plannen een plek krijgen op de berg want er is voldoende ruimte.
Aanleg
Aan het Groene Schip wordt momenteel nog gewerkt. Het is nu 20 meter hoog, hier komt nog 10 meter bovenop. De werkzaamheden zijn begin 2018 gereed. De heuvel is, net zoals de heuvel in het aanliggende recreatiegebied Spaarnwoude, opgebouwd uit afvalstoffen. Deze worden ingepakt en afgedekt met een laag grond van ongeveer een meter. Op de heuvel in recreatiegebied Spaarnwoude is onder andere een indoor skihal en een ATB-route gevestigd.
Samenwerking met ondernemers
Bij de besluitvorming over het Groene Schip heeft Staatsbosbeheer afgesproken de heuvel te ontsluiten voor recreatie. ‘Het past volledig binnen de nieuwe manier van werken van Staatsbosbeheer om dit samen met ondernemers te doen. De creatieve en innovatieve ideeën komen juist van deze groep. We geven dit dan ook graag letterlijk de ruimte’, aldus projectleider Kees van der Vaart van Staatsbosbeheer.
Bron:

Skon kinderopvang en Staatsbosbeheer zijn een landelijke samenwerking aangegaan om kinderen natuur te laten beleven. De skon Natuurbus brengt kinderen van de buitenschoolse opvang naar de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. In de herfstvakantie komen zo’n 750 kinderen van de buitenschoolse opvang op verschillende locaties in de natuur op bezoek.

Het is voor kinderen heel waardevol om regelmatig buiten bezig te zijn. Natuur is in de eerste plaats gewoon leuk voor kinderen, maar heeft ook allerlei positieve effecten op hun gezondheid en ontwikkeling. Spelen in de natuur stimuleert hun creativiteit en sociale intelligentie. Kinderen leren door te experimenteren en ervaringen op te doen. Daarvoor hebben ze een uitdagende omgeving nodig en ruimte om hun grenzen te verleggen. Natuur biedt ze die omgeving, zeker als het een beetje ‘wilde’ (ongeregelde) natuur is. Daar gaan ze actief op ontdekking uit met al hun zintuigen. En met heel hun lijf.

Natuurbus
Speciaal voor de buitenschoolse opvang bedacht skon kinderopvang een nieuw concept voor natuurbeleving; de Natuurbus. Deze bus brengt kinderen naar buiten. Een onderdeel van het programma is Natuursprong, een speelprogramma gericht op beweging, constructiespel en het prikkelen van de fantasie. Natuursprong is ontwikkeld samen met het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Beweging), Jantje Beton en Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling (GDO). Midden in de natuur worden grote en kleine activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Van het oversteken op een touwbrug tot bomen voelen en een pijl en boog maken: kinderen krijgen de ruimte om de natuur te ontdekken en te beleven. De herfst is met knisperende blaadjes, paddenstoelen en de geur van boomschors en bladeren voor kinderen een mooi moment om naar buiten te gaan en de natuur te ontdekken.

Over skon kinderopvang
Kinderopvangorganisatie Skon biedt dagopvang voor kinderen tot 4 jaar en bso voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Skon heeft ruim 200 verblijven verspreid in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Brabant, met een concentratie in de Randstad. Al deze verblijven zijn te herkennen aan een blauwe dierennaam. Kenmerkend voor de skon-bso’s is een breed en leeftijdgericht activiteitenaanbod met het accent op kunst & cultuur, sport & spel of natuur & techniek. Op de dagopvang nemen (voor)lezen, spelen & bewegen en muziek een belangrijke plaats in. Skon werkt nauw samen met pedagogen, onderwijs, sportaanbieders, culturele organisaties en natuurorganisaties.

Jeugd bij Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is de grootste natuurorganisatie van Nederland. Staatsbosbeheer ziet het als een belangrijke taak om jeugd en natuur met elkaar te verbinden. Dat wordt gedaan door kinderen te stimuleren in de natuur te komen spelen, ervaren en leren. Via speelbossen, activiteiten, maar ook via educatieprogramma’s voor basisscholen en maatschappelijke stages voor de oudere jeugd. Staatsbosbeheer heeft een visie ontwikkeld met de volgende kernelementen: beleving (hart); kennis (hoofd); gedrag of handelen (handen). Het accent ligt daarbij op het hart. Ook hier geldt dat we ervan overtuigd zijn dat leren over de natuur vooral gaat via ‘zelf doen’, beleven en verwonderen.

Bron:
Staatsbosbeheer

 

Op woensdag 7 juli liggen een tiental takken klaar in bezoekerscentrum Veluwe-Noord van Staatsbosbeheer in  Nunspeet om gedetermineerd te worden.

Aan de hand van een zoekkaart mogen kinderen en ook volwassenen uitvinden van welke bomen de takken afkomstig zijn. Een deskundige is aanwezig om uitleg te geven.

Bron:
Veluweland.nl

 

Bewegen in de natuur blijkt een succesvol middel te zijn in de strijd tegen obesitas. Uit Engels onderzoek blijken mensen het bewegen in een groene omgeving hoger te waarderen en het daardoor langer vol te houden. Deze resultaten blijken vooral goed te zijn bijvoorbeeld in vergelijking met de resultaten die worden bereikt via sportscholen.