Staats­bos­be­heer geeft plan­ten­ken­nis

Op woens­dag 7 juli lig­gen een tien­tal tak­ken klaar in bezoe­kers­cen­trum Velu­we-Noord van Staats­bos­be­heer in  Nun­speet om gede­ter­mi­neerd te wor­den.

Aan de hand van een zoek­kaart mogen kin­de­ren en ook vol­was­se­nen uit­vin­den van wel­ke bomen de tak­ken afkom­stig zijn. Een des­kun­di­ge is aan­we­zig om uit­leg te geven.

Bron:
Veluweland.nl