Staatsbosbeheer gaat met kinderen van buitenschoolse opvang de natuur in

Skon kinderopvang en Staatsbosbeheer zijn een landelijke samenwerking aangegaan om kinderen natuur te laten beleven. De skon Natuurbus brengt kinderen van de buitenschoolse opvang naar de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. In de herfstvakantie komen zo’n 750 kinderen van de buitenschoolse opvang op verschillende locaties in de natuur op bezoek.

Het is voor kinderen heel waardevol om regelmatig buiten bezig te zijn. Natuur is in de eerste plaats gewoon leuk voor kinderen, maar heeft ook allerlei positieve effecten op hun gezondheid en ontwikkeling. Spelen in de natuur stimuleert hun creativiteit en sociale intelligentie. Kinderen leren door te experimenteren en ervaringen op te doen. Daarvoor hebben ze een uitdagende omgeving nodig en ruimte om hun grenzen te verleggen. Natuur biedt ze die omgeving, zeker als het een beetje ‘wilde’ (ongeregelde) natuur is. Daar gaan ze actief op ontdekking uit met al hun zintuigen. En met heel hun lijf.

Natuurbus
Speciaal voor de buitenschoolse opvang bedacht skon kinderopvang een nieuw concept voor natuurbeleving; de Natuurbus. Deze bus brengt kinderen naar buiten. Een onderdeel van het programma is Natuursprong, een speelprogramma gericht op beweging, constructiespel en het prikkelen van de fantasie. Natuursprong is ontwikkeld samen met het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Beweging), Jantje Beton en Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling (GDO). Midden in de natuur worden grote en kleine activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Van het oversteken op een touwbrug tot bomen voelen en een pijl en boog maken: kinderen krijgen de ruimte om de natuur te ontdekken en te beleven. De herfst is met knisperende blaadjes, paddenstoelen en de geur van boomschors en bladeren voor kinderen een mooi moment om naar buiten te gaan en de natuur te ontdekken.

Over skon kinderopvang
Kinderopvangorganisatie Skon biedt dagopvang voor kinderen tot 4 jaar en bso voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Skon heeft ruim 200 verblijven verspreid in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Brabant, met een concentratie in de Randstad. Al deze verblijven zijn te herkennen aan een blauwe dierennaam. Kenmerkend voor de skon-bso’s is een breed en leeftijdgericht activiteitenaanbod met het accent op kunst & cultuur, sport & spel of natuur & techniek. Op de dagopvang nemen (voor)lezen, spelen & bewegen en muziek een belangrijke plaats in. Skon werkt nauw samen met pedagogen, onderwijs, sportaanbieders, culturele organisaties en natuurorganisaties.

Jeugd bij Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is de grootste natuurorganisatie van Nederland. Staatsbosbeheer ziet het als een belangrijke taak om jeugd en natuur met elkaar te verbinden. Dat wordt gedaan door kinderen te stimuleren in de natuur te komen spelen, ervaren en leren. Via speelbossen, activiteiten, maar ook via educatieprogramma’s voor basisscholen en maatschappelijke stages voor de oudere jeugd. Staatsbosbeheer heeft een visie ontwikkeld met de volgende kernelementen: beleving (hart); kennis (hoofd); gedrag of handelen (handen). Het accent ligt daarbij op het hart. Ook hier geldt dat we ervan overtuigd zijn dat leren over de natuur vooral gaat via ‘zelf doen’, beleven en verwonderen.

Bron:
Staatsbosbeheer