Staatsbosbeheer zoekt ondernemend recreatief concept voor groene heuvel

Staatsbosbeheer zoekt ondernemers die een creatieve en aantrekkelijke voorziening kunnen realiseren op het Groene Schip. Het Groene Schip is een opvallend verschijnsel tussen recreatiegebied Spaarnwoude en de haven van Amsterdam. Een berg van circa 30 meter hoog in het vlakke landschap. Staatsbosbeheer wil deze plek aantrekkelijk maken voor recreanten en zoekt ondernemers die invulling kunnen geven aan de volle breedte van vrijetijdsbesteding, innovatie, recreatie, educatie of combinatie(s) daarvan.
Het Groene Schip ligt in natuur- en recreatiegebied Houtrak, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De komende jaren verbetert Staatsbosbeheer hier de kwaliteit van natuur en de mogelijkheden voor recreatie. Onderdeel van de plannen is een aantrekkelijke innovatieve recreatievoorziening op het Groene Schip.
Geen alledaagse plek
‘We laten ons graag verrassen,’ zegt projectleider Kees van der Vaart van Staatsbosbeheer. ‘Het is een bijzondere locatie, die vraagt om een bijzondere invulling. Hoe kun je recreanten verleiden langer te blijven op een berg van 3 hectare groot op 30 meter hoogte? In ieder geval met geweldig uitzicht met aan de ene kant Amsterdam en aan de andere kant de bedrijvigheid van IJmuiden. Voor je passeren de grote schepen op het Noordzeekanaal. Maar verder is er niets. We hopen dat een ondernemer de unieke waarden van het gebied benut en met een creatieve invulling komt. Dat mag wat ons betreft best innovatief zijn, want het is geen alledaagse plek.’
Zorgvuldig selectieproces
Geïnteresseerde ondernemers en organisaties kunnen plannen indienen tot 1 september. Een selectiecommissie met vertegenwoordigers van o.a. Staatsbosbeheer en gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude beoordeelt de plannen. De initiatiefnemers met plannen die het best voldoen aan de gestelde criteria, krijgen de kans hun plan verder uit te werken. Eind november wordt de definitieve selectie gemaakt. De mogelijkheid bestaat dat diverse plannen een plek krijgen op de berg want er is voldoende ruimte.
Aanleg
Aan het Groene Schip wordt momenteel nog gewerkt. Het is nu 20 meter hoog, hier komt nog 10 meter bovenop. De werkzaamheden zijn begin 2018 gereed. De heuvel is, net zoals de heuvel in het aanliggende recreatiegebied Spaarnwoude, opgebouwd uit afvalstoffen. Deze worden ingepakt en afgedekt met een laag grond van ongeveer een meter. Op de heuvel in recreatiegebied Spaarnwoude is onder andere een indoor skihal en een ATB-route gevestigd.
Samenwerking met ondernemers
Bij de besluitvorming over het Groene Schip heeft Staatsbosbeheer afgesproken de heuvel te ontsluiten voor recreatie. ‘Het past volledig binnen de nieuwe manier van werken van Staatsbosbeheer om dit samen met ondernemers te doen. De creatieve en innovatieve ideeën komen juist van deze groep. We geven dit dan ook graag letterlijk de ruimte’, aldus projectleider Kees van der Vaart van Staatsbosbeheer.
Bron: