Berichten

De groene metamorfose van speeltuinen en schoolpleinen in Nederland is een stap dichterbij gekomen. Een Kamermeerderheid steunde gisteren de motie die de Partij voor de Dieren daarvoor had ingediend. Ouwehand wees de minister van VWS er eerder op dat een groene leefomgeving van groot belang is voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. De minister gaat nu met gemeenten in gesprek over vergroening van schoolpleinen en de inrichting van meer natuurlijke speelplaatsen. 
 
Terwijl de natuur een niet te onderschatten rol speelt bij de gezondheid van mensen, zet het beleid van het kabinet Rutte de natuur onder zware druk. Die ontwikkeling is fnuikend voor de volksgezondheid. Onderzoek wijst keer op keer uit dat een groene leefomgeving cruciaal is en dat mensen veel gezonder zijn als zij in het dagelijks leven in contact komen met (stads)natuur. Vooral voor opgroeiende kinderen is dat van groot belang: kinderen blijken veel vaker en langer buiten te spelen als er groene en natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn.

Grote gevolgen voor gezondheid
Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Veel plekken die bedoeld zijn als speelplaats zijn nu saai en troosteloos ingericht. Dat is niet alleen jammer voor de kinderen; het heeft ook grote gevolgen voor hun gezondheid. Kinderen met weinig natuurlijke speelgelegenheden blijken veel vaker last te hebben van depressie, overgewicht en andere ziektes, dan kinderen die volop kunnen ravotten in het groen.”

Ontwikkeling van kinderen
Behalve dat voldoende groen in de leefomgeving de kans op overgewicht vermindert, leveren groene schoolpleinen en speeltuinen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Zo biedt een natuurlijke speelplaats veel meer ruimte voor vrij spel en creativiteit, wat positieve effecten heeft op het zelfvertrouwen en op de ontwikkeling van vaardigheden als abstract denkvermogen. Verschillende scholen en speeltuinverenigingen hebben laten zien dat het creëren van natuurlijke speelplaatsen niet moeilijk hoeft te zijn: op steeds meer schoolpleinen en speeltuinen in Nederland prikkelen bomen, struiken en slootjes inmiddels de kinderfantasie.

Recht op gezonde speelomgeving
De Partij voor de Dieren vindt dat alle kinderen recht hebben op een gezonde en uitdagende speelomgeving en werd daar gisteren in gesteund door SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA. Minister Schippers heeft nu de opdracht met gemeenten in gesprek te gaan om de groene metamorfose van schoolplein en speeltuin te stimuleren.

In Rotterdam zijn in de afgelopen jaren al meerdere schoolpleinen en openbare buitenruimten groen ingericht. De bevindingen daarvan zijn in een brochure opgenomen met als doel ook andere steden te enthousiasmeren. Het groenplein dat werd aangelegd in Feijenoord trok landelijk de aandacht en vormde de aanleiding voor dit project.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft Rotterdam de uitdaging geboden om in de krachtwijken nog elf schoolpleinen groen in te richten. Daarnaast is een prijsvraag uitgeschreven waarbij drie winnende scholen een bijdrage hebben ontvangen voor de aanleg van een groen schoolplein. Met belangrijke co-financiers als Jeugd Onderwijs en Samenleving (programma Kindvriendelijke Wijken) en Pact Op Zuid heeft het Rotterdamse College van B en W de uitdaging aangenomen en de opdracht aan Sport en Recreatie gegeven.
Inmiddels zijn de schoolpleinen groen ingericht. Rotterdamse kinderen in met name de deelgemeenten Charlois, Delfshaven, Feijenoord en Noord kunnen tijdens schooluren, maar vaak ook daarbuiten, spelen, bewegen, ontdekken en leren op een groen schoolplein.

Brochure Groene Schoolpleinen
Vanuit een theoretisch kader en interessante voorbeelden uit de praktijk, hebben we aan de hand van elf thema’s onze bevindingen in een brochure beschreven. Hiermee willen we andere steden enthousiasmeren voor dit project, zodat straks in heel Nederland schoolpleinen worden vergroend.  Bekijk de brochure Groene Schoolpleinen »

Bron:
Gemeente Rotterdam

De tweede Beursvloer Biodiversiteit heeft zeven Brabantse Groene Afspraken (Green Deals) opgeleverd. Een van de meest opvallende is het plan om in de tuin of op het schoolplein van alle Brabantse basisscholen minimaal twee bomen te gaan planten die goed zijn voor de biodiversiteit.
Dit initiatief komt van de Stichting Nationale Boomfeestdag, een boomkwekerij en een biologische frisdrankleverancier. De eerste bomen worden op de aanstaande boomfeestdag bij vijftig basisscholen in het Land van Cuijk geplant.
Beursvloer Biodiversiteit
Dit jaar organiseerde de provincie Noord-Brabant voor de tweede keer een Beursvloer Biodiversiteit, een netwerkevenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld.
De tweede editie richtte zich op wederzijdse kansen en mogelijkheden tussen biodiversiteit, voeding en gezondheid.
De zes andere Green Deals

  1. Bijenhoudersvereniging Oirschot-De Beerze gaat samen met de landbouw in haar regio, (ZLTO en Stuurgroep LandbouwInnovatie Brabant) het agrarisch landschap bloemrijker te maken. Dat biedt de bij meer overlevingskansen en verbetert de bestuiving van gewassen;
  2. De GGD Midden Brabant gaat samen met VIBA-Expo (een service-instituut voor duurzame ontwikkeling) het concept van de gezonde school op meerdere locaties toepassen;
  3. VIBA gaat enkele basisscholen ondersteunen bij de aanleg van een natuurspeelleertuin en een natuurleerpad;
  4. Een groep van twaalf partijen (natuurverenigingen, gemeenten, waterschap en schapenhouders) gaat het Kempisch Heideschaap meer inzetten voor het beheer van de Brabantse natuur én voor het vermarkten van lamsvlees als streekproduct;
  5. De Provinciale Raad Gezondheid gaat met enkele recreatieondernemingen drie zorgaccommodaties beter landschappelijk inpassen in hun inpassing natuurlijke omgeving. Die kan daardoor worden benut voor het welzijn en gezondheid van de zorgbehoevende gasten;
  6. Brabants Landschap, Fontys Hogeschool, groenopleiding Helicon, gemeenten, IVN en een agrarisch communicatieadviesbureau gaan educatieve ‘eetbare’ tuinen realiseren bij middelbare scholen. Ze maken deel uit van een interactief lesprogramma, om te laten zien waar eten vandaan komt en wat de samenhang met de natuur is. De initiatiefnemers willen in 2014 achttien tuinen hebben gerealiseerd. De eerste tuin wordt nog dit jaar aangelegd bij het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel.

Verbinden van ecologie en economie
De Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout (Ecologie & Handhaving) is tevreden met het resultaat. Ik heb mijn hoop gevestigd op het verbinden van ecologie en economie. We moeten af van de klassieke tegenstelling dat natuur en milieu geld kosten, en economie geld oplevert. Ik kijk ook reikhalzend uit naar het advies van de SER Brabant (Sociaal-Economische Raad), waarom we als provinciebestuur hebben gevraagd. Dat verwacht ik over enkele weken.€
Matches
Naast de zeven concrete Groene Afspraken zijn op de tweede Beursvloer Biodiversiteit nog eens 70 kansrijke matches tot stand gebracht tussen partijen uit natuur- en groenbeheer, de voedsel- en landbouwketen en de gezondheidszorg. Die matches kunnen tot nog meer Groene Afspraken leiden.
De Beursvloer Biodiversiteit was een evenement van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Taskforce Biodiversiteit. Dat is een netwerkorganisatie van bestuurders van gemeenten en maatschappelijke organisaties op het gebied van biodiversiteit, water en milieu, gezondheid en landbouw.
Bron:
Provincie Brabant

Schoolpleinen zijn krap, saai en een flink aantal is na schooltijd gesloten. Dat blijkt uit een inventarisatie die Jantje Beton liet doen naar schoolpleinen in Nederland.

Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Schoolpleinen hebben daarin een functie. Buitenspelen is een belangrijke vorm van bewegen en draagt bij aan het tegengaan van overgewicht. Op scholen waar meer ruimte is en waar sport- en spelfaciliteiten zijn bewegen kinderen meer.

Groen schoolplein
Twee Rotterdamse basisscholen veranderden hun grijze plein in een groen schoolplein. Uit onderzoek blijkt dat een groen schoolplein door kinderen beter wordt benut en dat er gevarieerder wordt gespeeld. Bovendien voelen kinderen zich blijer.

 

Meer informatie

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Saaie tegels op een kaal schoolplein, voetballende jongens maken de dienst uit, nergens een plekje om te scharrelen of je te verstoppen. Leerlingen die rennen, vechten of zich vervelen. Meer niet. En elke dag weer. Maar zo hoeft het niet te gaan. Een schoolplein kan veel meer zijn dan een pauzeplaats of een overblijfplek. Het kan een groen schoolplein worden.

Als een soort buitenlokaal met diertjes, planten en bomen. Wilt u ook een groen schoolplein? Waar kinderen op zoek gaan naar lieveheersbeestjes. Verstoppertje spelen achter bomen en in struiken. Een schoolplein waar kinderen weer in contact komen met de natuur. Waar kan worden geklommen en geklauterd. Waar zij kunnen ontdekken en zich kunnen verwonderen. Op een groen schoolplein draait het even niet meer om de letters pc en tv, maar om de letter n van natuur.

Klik hier voor meer informatie over groene speelplekken en over hoe deze te financieren »