Start aanleg recreatief fietspad in Nunspeet en Elburg

De aanleg van het fietspad tussen de Bliksweg en de Spijkerweg in Elburg en Nunspeet is gestart. Dit fietspad biedt fietsers de mogelijkheid om de oude Zuiderzeekust te verkennen.   Het fietspad kan ook gebruikt worden door landbouwverkeer. Naar verwachting is het pad in het vroege voorjaar, bij het begin van het nieuwe fietsseizoen gereed. Het […]

Ontwikkeling van recreatief uitloopgebied tussen Ermelo en Harderwijk

Op dinsdag 22 maart ondertekenen burgemeester Omta van de gemeente Ermelo en burgemeester Berends van de gemeente Harderwijk een bestuursovereenkomst voor de ontwikkeling van de Groene Zoom. Het gebied tussen de bebouwing van Ermelo en het stedelijk gebied van Harderwijk wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een recreatief uitloopgebied. De projecten die uitgevoerd gaan worden […]

Rapport 'Recreatief groen in de stedelijke regio’s' van VROM is uit

Veel stedelijke regio’s in Nederland hebben een tekort aan recreatiegroen. Onlangs werd dit al gemeld in het bericht ‘Te weinig recreatiegroen in stedelijke regio’s’. Het rapport ‘Recreatief groen in de stedelijke regio’s’ van VROM verscheen gisteren. In sommige gevallen loopt het tekort aan recreatiegroen op tot ruim 60 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het […]

Nederland heeft te weinig recreatief groen in steden

Onderzoek van kennisinstituut Alterra en Kenniscentrum Recreatie toont aan dat Nederland, met name in dichtbevolkte stedelijke netwerken te weinig recreatief groen heeft. Aan de plannen ligt het niet, want die zijn er volop. Uit interviews met deskundigen uit de uitvoeringspraktijk blijkt onder meer dat groen vaak het onderspit delft wanneer er meer druk op de […]

Groot tekort aan recreatief groen

Volgens twee rapportages van het Kennis- en Innovatiecentrum Stichting Recreatie is er een groot tekort aan recreatief groen. Zowel in de negen rijksbufferzones, de groene buffers tussen steden in de Randstad en in Limburg, als in andere stedelijke gebieden. Door de bevolkingsgroei en de klimaatverandering zal het stijgende aanbod achterblijven bij de toenemende vraag naar […]

Recreatief gebruik van groene bedrijven terreinen

Groene bedrijven terreinen die zijn opengesteld voor recreatie kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het ministerie van LNV rond recreatie, stedelijke natuur en het verhogen van de bijdrage van de private sector aan natuur en recreatie. Dit is een van de conclusies uit dit rapport dat is gebaseerd op enquêtes onder omwonenden […]