Groot tekort aan recreatief groen

Volgens twee rapportages van het Kennis- en Innovatiecentrum Stichting Recreatie is er een groot tekort aan recreatief groen. Zowel in de negen rijksbufferzones, de groene buffers tussen steden in de Randstad en in Limburg, als in andere stedelijke gebieden. Door de bevolkingsgroei en de klimaatverandering zal het stijgende aanbod achterblijven bij de toenemende vraag naar groen.De Stichting Recreatie onderzocht in opdracht van de ministeries van VROM en LNV het gebruik van de bufferzones. Daaruit blijkt dat stedelingen gemiddeld veertig keer per jaar het groen rondom de stad opzoeken. Het meest om te wandelen, gevolgd door fietsen en recreëren aan het water.
De geplande aanleg van 6700 hectare recreatiegebied in de bufferzones, aangevuld met diverse andere groenplannen van rijk en provincie, is niet genoeg om aan de stijgende vraag te voldoen. Volgens de stichting zijn er slimme en betaalbare oplossingen, zoals verhoging van de opvangcapaciteit per gebied. Bijvoorbeeld door aanleg van meer wandelpaden over boerenland en natuur waarin zowel fietsers als wandelaars terecht kunnen, met ligweides voor ontspanning.

Volledige informatie:
Download hier het eerste rapport
Download hier het tweede rapport

Ook interessant:
Recreatie, rijksbufferzone, vrijetijdsgedrag

Bron: 
Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum