Nederland heeft te weinig recreatief groen in steden

Onderzoek van kennisinstituut Alterra en Kenniscentrum Recreatie toont aan dat Nederland, met name in dichtbevolkte stedelijke netwerken te weinig recreatief groen heeft. Aan de plannen ligt het niet, want die zijn er volop.

Uit interviews met deskundigen uit de uitvoeringspraktijk blijkt onder meer dat groen vaak het onderspit delft wanneer er meer druk op de ruimte komt te staan. De economische waarde van groen is vaak niet sterk genoeg om de ‘groenambitie’ uit te voeren en een verantwoordelijk bestuurder wordt er niet op afgerekend. Dit is wel het geval bij bijvoorbeeld de woningbouwopgave.

Subsidie voor groen
Een aanbeveling die geplaatst wordt, gericht aan het rijk is: ‘Creëer binnen de context van de verstedelijkingsafspraken een soort van subsidie voor de realisatie van groen. Een subsidie gekoppeld aan een realisatieverplichting maakt dat de realisatie van het groen lonend wordt voor de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van groene ambities (provincies en gemeenten)’.

Download hier het rapport ‘Verkenning Verstedelijking en Groen »

Bron:
Alterra en Kenniscentrum Recreatie ‘Verkenning Verstedelijking en Groen