Berichten

Het Ten Kateplein, gelegen in Amsterdam West nabij de bekende Ten Katemarkt – voorheen een stenige bedoening en vooral gebruikt als voetbal hangout voor de plaatselijke jeugd- heeft een ware metamorfose ondergaan. De stenen zijn verdwenen en in plaats daarvan is een oase van groen ontstaan.
Verspreid over het nieuw ingerichte plein staan vijftig boom- en bloembakken van natuursteen, waarin bomen, tulpen (in de lente), vaste planten, fruitbomen en zelfs verse kruiden te vinden zijn. Op de hoeken van het plein zijn grote houten banken geplaatst, waarop je even uit kunt rusten en van het uitzicht kunt genieten. Daarnaast zijn er een voetbalkooi en houten klautertoestellen gekomen, waardoor er voor de kinderen meer dan genoeg te spelen blijft.
Ontwerp samen met bewoners
Kenmerkend voor deze tijd, is dat het stadsdeel Amsterdam West de buurtbewoners nauw heeft betrokken bij het project. Voldoende groen en plekken om te zitten, bleken belangrijke eisen die de bewoners aan het nieuwe plein stelden. Ook het aan het plein gelegen café BAX dacht mee over het ontwerp. In een interview in het Parool vertelde eigenaar Jasper Bax: ‘We kwamen elke anderhalve maand samen om te vergaderen. Het was echt te gek om mee te denken. En ik ben er trots op hoe het is geworden.’
Lichtend voorbeeld
Stadsdeelbestuuder Dirk de Jager liet in hetzelfde artikel in het Parool weten het vernieuwde Ten Kateplein als blauwdruk te zien voor andere op te knappen pleinen in Amsterdam West, zoals het J.J. Cremerplein, het Karel Doormanplein en het Van Beuningenplein.
Onderhoud groen

Ook Peter Ulle, in de functie van groenontwerper van het stadsdeel verantwoordelijk voor het ontwerp van het plein en Hendrik Dekker, die het beplantingsplan opstelde, laten weten zeer content te zijn met het vernieuwde plein. Ulle: ‘We wilden een plek creëren waar alle buurtbewoners gebruik van zouden maken en van zouden kunnen genieten. Volgens mij is dat uitstekend gelukt. Daarbij is ook het onderhoud van het groen in goede handen, zodat iedereen nog lang van het plein kan blijven genieten.’

De horeca-ondernemers aan het Nieuwe Plein en Gerrie Elfrink, wethouder Rijnboog, hebben afgelopen zondag samen een boom geplant.  De wethouder zei dat het Nieuwe Plein van een weg met een grijze en stenige uitstraling is veranderd in een aantrekkelijke plek met veel groen waar de binnenstadsbezoeker de ruimte heeft.

“Het Nieuwe Plein vormt nu een mooie verbinding in Rijnboog tussen station en binnenstad”, aldus de wethouder. De ondernemers zijn blij met hun nieuwe plein.

Toespraak
Met vier schoppen onder de arm kwam wethouder Elfrink aanfietsen. In z’n toespraakje riep hij de ondernemers op om de nieuwe ruimte op het plein te benutten door terrassen aan te leggen. Verschillende ondernemers hebben de ruimte vóór hun zaak al aantrekkelijk ingericht. Gerrie Elfrink zei dat er positieve én kritische opmerkingen op de nieuwe inrichting zijn geuit. “Zo hebben we de situatie op verschillende punten kunnen verbeteren. Het Nieuwe Plein zelf is klaar maar met de rest van het westelijke singelgebied, op het Willemsplein, gaan we nog verder. Ook dat gebied gaan we nog goed inrichten.” Hij prees de provincie Gelderland om haar steun voor de herstructurering van het Nieuwe Plein in Rijnboog.

Met een kraan van aannemersbedrijf Dusseldorp dat het plein heeft aangelegd, plaatste de wethouder de boom in het plantgat. Alle ondernemers schepten het plantgat dicht met grond. Met een drankje werd de voltooiing van het Nieuwe Plein beklonken.

Bron:
Gemeente Arnhem

 

Wethouder Gerard IJff van de gemeente Roermond heeft onlangs de informatieve bordjes onthuld bij enkele monumentale bomen op het Munsterplein. Op elk bordje staat de Nederlandse naam van de boom, de Latijnse naam en het plantjaar. Voorbijgangers kunnen nu zelf kennis maken met de negen verschillende monumentale boomsoorten op dit plein.

De aanleiding voor het plaatsen van de informatiebordjes is het thema ‘Groen van Toen’ van de Open Monumentendag, die op 8 en 9 september jl. plaatsvindt. De monumentale bomen in Roermond zijn bij uitstek ‘Groen van Toen’. Vandaar dat besloten is om bij gelegenheid van de Open Monumentendag de monumentale bomen op het Munsterplein onder de aandacht te brengen bij een groter publiek. De groene monumenten geven dit plein extra charme.

Criteria
Een boom is een monument als deze een bijzondere bijdrage levert aan de kwaliteit van de woonomgeving of het milieu. Ook moet de boom in een goede conditie verkeren en voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

• de boom is minstens 50 jaar oud;

• de standplaats biedt de boom de ruimte om verder uit te groeien;

• de boom is zeldzaam in de gemeente vanwege dikte, ouderdom of hoogte;

• de boom is van grote waarde door zijn zeldzaamheid, variëteit of groeivorm;

• de boom is van historische betekenis vanwege de standplaats bij bijvoorbeeld een kapel of kasteel en geldt als markeringsboom;

• de boom is geplant door een belangrijk persoon (bijvoorbeeld de koningin) of tijdens een speciale gelegenheid (bijvoorbeeld het 1000-jarig bestaan van Herten);

• de boom is opgenomen op de lijst van monumentale bomen van de Bomenstichting.

Laten genieten
In bijzondere situaties kan een verzameling bomen de monumentale status krijgen. Zoals de dubbele rij lindebomen die rondom het Munsterplein staan, ook al zijn sommige van die bomen nog geen 50 jaar oud. Wethouder Gerard IJff: “De Gemeente Roermond bezit 1080 monumentale bomen en doet haar best deze bomen met veel zorg en aandacht te beheren en te onderhouden. Om ook onze inwoners en andere bezoekers van de stad hiervan te laten genieten hebben we de informatieve bordjes bedacht”. In particuliere tuinen staan ook nog eens 669 monumentale bomen.

 

Het Stationsplein Oost, dat de nieuwe verbinding wordt tussen de vernieuwde stationshal en Hoog Catharijne in Utrecht, moet het meest duurzame plein van Europa worden. Op het plein, dat op dezelfde hoogte als de huidige traverse komt te liggen, en de ruimte er omheen moeten groen, water en zonne-energie een grote rol gaan spelen.

Wat dat concreet inhoudt, dat wordt aan de ontwerpers van het plein overgelaten. Te denken valt onder meer aan het gebruik van duurzaam materiaal, gevelgroen, energiebesparing en -opwekking (bijvoorbeeld met zonnecellen) en systemen voor de opvang en hergebruik van water.

Ontwerp
Inmiddels heeft de gemeente na een aanbestedingsprocedure het ontwerp voor het plein gegund aan een combinatie van bureaus, voor de kenners Ector Hoogstad Architecten, Sant & Co en Royal Haskoning. Zij gaan eerst een voorlopig en vervolgens een definitief ontwerp maken.

Belangrijkste schakel
Het Stationsplein Oost en de Nieuwe Stationsstraat worden de belangrijkste schakel in het grootste OV-knooppunt van Nederland. Het gebied vormt vanaf Utrecht Centraal de entree tot de binnenstad en Hoog Catharijne. Boven het plein komt een transparant dak, eronder de grootste fietsenstalling van Nederland (en waarschijnlijk ver daarbuiten) met ruimte voor zo’n 12.500 fietsen.

Planning
De planning: start bouw in 2013 en oplevering in 2016. Het voorlopig ontwerp is eind dit jaar klaar.

Bron:
DNU

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Op het Oude Raadhuisplein en de Kerkstraat-West in Huizen komen voor ruim twee ton aan bomen te staan. Het gaat om een tulpenboom, linde- en eikenbomen. In totaal gaan er voor maart twintig exemplaren de grond in.

Inclusief de constructie kost één boom tien- tot twaalfduizend euro. De bomen worden geplant in een enorme krat met rijke boomgrond. Noodzakelijk, omdat ze anders minder toekomstperspectief zouden hebben.

De gemeente heeft gekozen voor hoge, grote bomen, zodat de weekmarkt er onder kan.

Bron:
Nieuwsblad voor Huizen