Ver­groend plein aan­winst voor Ten Kate­buurt

Het Ten Kate­plein, gele­gen in Amster­dam West nabij de beken­de Ten Kate­markt — voor­heen een ste­ni­ge bedoe­ning en voor­al gebruikt als voet­bal han­gout voor de plaat­se­lij­ke jeugd- heeft een ware meta­mor­fo­se onder­gaan. De ste­nen zijn ver­dwe­nen en in plaats daar­van is een oase van groen ont­staan. Ver­spreid over het nieuw inge­rich­te plein staan vijf­tig boom- […]

Nieu­we Plein in Arn­hem is ver­an­derd in aan­trek­ke­lij­ke plaats met veel groen

De hore­­ca-onder­­ne­­mers aan het Nieu­we Plein en Ger­rie Elfrink, wet­hou­der Rijn­boog, heb­ben afge­lo­pen zon­dag samen een boom geplant.  De wet­hou­der zei dat het Nieu­we Plein van een weg met een grij­ze en ste­ni­ge uit­stra­ling is ver­an­derd in een aan­trek­ke­lij­ke plek met veel groen waar de bin­nen­stads­be­zoe­ker de ruim­te heeft. “Het Nieu­we Plein vormt nu een […]

Groe­ne monu­men­ten op Roer­monds plein stel­len zich voor aan inwo­ners en voor­bij­gan­gers

Wet­hou­der Gerard IJff van de gemeen­te Roer­mond heeft onlangs de infor­ma­tie­ve bord­jes ont­huld bij enke­le monu­men­ta­le bomen op het Mun­ster­plein. Op elk bord­je staat de Neder­land­se naam van de boom, de Latijn­se naam en het plant­jaar. Voor­bij­gan­gers kun­nen nu zelf ken­nis maken met de negen ver­schil­len­de monu­men­ta­le boom­soor­ten op dit plein. De aan­lei­ding voor het […]

Sta­ti­ons­plein Utrecht moet duur­zaams­te Euro­pe­se plein wor­den

Het Sta­ti­ons­plein Oost, dat de nieu­we ver­bin­ding wordt tus­sen de ver­nieuw­de sta­ti­ons­hal en Hoog Catha­rij­ne in Utrecht, moet het meest duur­za­me plein van Euro­pa wor­den. Op het plein, dat op dezelf­de hoog­te als de hui­di­ge tra­ver­se komt te lig­gen, en de ruim­te er omheen moe­ten groen, water en zon­­ne-ener­­gie een gro­te rol gaan spe­len. Wat […]

Ruim twee ton aan bomen op plein in Hui­zen

Op het Oude Raad­huis­plein en de Kerk­­straat-West in Hui­zen komen voor ruim twee ton aan bomen te staan. Het gaat om een tul­pen­boom, lin­­de- en eiken­bo­men. In totaal gaan er voor maart twin­tig exem­pla­ren de grond in. Inclu­sief de con­struc­tie kost één boom tien- tot twaalf­dui­zend euro. De bomen wor­den geplant in een enor­me krat […]