Groene monumenten op Roermonds plein stellen zich voor aan inwoners en voorbijgangers

Wethouder Gerard IJff van de gemeente Roermond heeft onlangs de informatieve bordjes onthuld bij enkele monumentale bomen op het Munsterplein. Op elk bordje staat de Nederlandse naam van de boom, de Latijnse naam en het plantjaar. Voorbijgangers kunnen nu zelf kennis maken met de negen verschillende monumentale boomsoorten op dit plein.

De aanleiding voor het plaatsen van de informatiebordjes is het thema ‘Groen van Toen’ van de Open Monumentendag, die op 8 en 9 september jl. plaatsvindt. De monumentale bomen in Roermond zijn bij uitstek ‘Groen van Toen’. Vandaar dat besloten is om bij gelegenheid van de Open Monumentendag de monumentale bomen op het Munsterplein onder de aandacht te brengen bij een groter publiek. De groene monumenten geven dit plein extra charme.

Criteria
Een boom is een monument als deze een bijzondere bijdrage levert aan de kwaliteit van de woonomgeving of het milieu. Ook moet de boom in een goede conditie verkeren en voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

• de boom is minstens 50 jaar oud;

• de standplaats biedt de boom de ruimte om verder uit te groeien;

• de boom is zeldzaam in de gemeente vanwege dikte, ouderdom of hoogte;

• de boom is van grote waarde door zijn zeldzaamheid, variëteit of groeivorm;

• de boom is van historische betekenis vanwege de standplaats bij bijvoorbeeld een kapel of kasteel en geldt als markeringsboom;

• de boom is geplant door een belangrijk persoon (bijvoorbeeld de koningin) of tijdens een speciale gelegenheid (bijvoorbeeld het 1000-jarig bestaan van Herten);

• de boom is opgenomen op de lijst van monumentale bomen van de Bomenstichting.

Laten genieten
In bijzondere situaties kan een verzameling bomen de monumentale status krijgen. Zoals de dubbele rij lindebomen die rondom het Munsterplein staan, ook al zijn sommige van die bomen nog geen 50 jaar oud. Wethouder Gerard IJff: “De Gemeente Roermond bezit 1080 monumentale bomen en doet haar best deze bomen met veel zorg en aandacht te beheren en te onderhouden. Om ook onze inwoners en andere bezoekers van de stad hiervan te laten genieten hebben we de informatieve bordjes bedacht”. In particuliere tuinen staan ook nog eens 669 monumentale bomen.