Berichten


Bij de transformatie van de krachtwijken is de openbare ruimte bij uitstek dé plek om de wijk leefbaarder te maken en karakter te geven. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe kunnen stedenbouwkundige kwaliteiten, als monumenten en stadsparken, optimaal worden benut om een wijk meer identiteit te geven? En hoe kan het groen in de wijken worden versterkt? Welke initiatieven nemen gemeenten om de krachtwijken groener te maken, hoe beheer je al dat groen vervolgens en wat kost het?

Deskundige sprekers bieden u tijdens deze SI-seminartour handvatten voor beleid, bewonersparticipatie, ontwerp en beheer.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie

Ook interessant:
Krachtwijken, waarde van groen, openbaar groen

Bron:
Stedelijk Interieur

Het onderwerp klimaatverandering, en dan specifiek adaptatie, krijgt steeds meer de aandacht bij gemeenten en provincies. 

Vaak wordt de vraag gesteld “ik hoor dat er iets moet gebeuren, maar wat kan ik doen?”. CROW wil hier met betrokken partijen een concreet antwoord op gaan geven.

Op dit moment lopen er al vele initiatieven. CROW wil de vertaalslag naar de praktijk maken, zodat alle gemeenten en provincies hier hun voordeel mee kunnen doen. We willen ons daarbij primair richten op de inrichting van de stedelijke omgeving.

Het resultaat van het project zal een eerste leidraad zijn voor ontwerpers, hoe zij de veranderingen van het klimaat in hun ontwerp kunnen opvangen. Op deze wijze wordt voorkomen dat het ter zijner tijd noodzakelijk is om rigoureuze en grootschalige aanpassing van de openbare ruimte te doen. De maatregelen die hiervoor genomen kunnen worden zijn zeer divers. Dit kan variëren van het opnemen van waterdoorlatende bestrating tot het opnemen van meer groen in de stad.

Om de leidraad zo goed mogelijk op de praktijkbehoefte te laten aansluiten, is CROW op zoek naar gemeenten die vragen of suggesties hebben over het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Dit kunnen zowel gemeenten zijn die al ervaring hebben met het opnemen van dit onderwerp in de plannen, maar ook gemeenten die aan het begin van dit proces staan.

Volledige informatie:
Voor meer informatie kunt ucontact opnemen met Ineke Westerbroek, projectmanager (westerbroek@crow.nl).

Ook interessant:
Klimaatverandering, ontwerp, groen en klimaat

Bron:
Crow

Wie werkt aan de openbare ruimte krijgt veel vragen. Vragen die vrijwel altijd te maken hebben met issues op het gebied van duurzaamheid of identiteit. Hoe versterkt de openbare ruimte de identiteit van de stad? Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaam inkopen? En hoe vertaalt zich dit in beheer? Hoe handhaaf je gedrag? Wat is het nut van richtlijnen? Hoe ga je duurzaam om met de grondexploitatiewet?
Goede vragen, want van de openbare ruimte van vandaag en morgen wordt vereist dat hij duurzaam is ingericht én dat hij betekenis heeft voor de gebruikers.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie

Ook interessant:
Beleid, duurzaamheid

Bron:
Stedelijk Interieur
CROW

Het belang van groen staat eigenlijk nooit ter discussie. Wie wil er nu niet meer en beter groen in de buurt? Voor een beter leefmilieu steunen vele organisaties dan ook het aanplanten en onderhouden van groen. Ontwerpers van de openbare ruimte besteden veel aandacht aan groen en gemeenten bevestigen de noodzaak en voordelen van groen. Maar waarom worden dit jaar in Nederland dan toch 100.000 bomen gekapt. En waarom wordt er bij een financieel tekort bij geplande nieuwbouw eerst het groen geschrapt? Is groen noodzakelijk of toch maar kappen?

Volledige informatie:
Download hier het artikel verschenen in Het magazine Straatbeeld 19e jaargang juni 2008

Ook interessant:
Openbaar groen, beleid, baten van groen

Bron:
Magazine Straatbeeld