Berichten

WoningcorporatieYmere is voor de vijfde maal op rij hoofdsponsor van de Open Monumentendag in Haarlem en Amsterdam op 8 en 9 september.

Dit jaar heeft de Open Monumentendag 2012 als thema ‘Groen van Toen’. Er wordt stil gestaan bij de rol, het belang en de betekenis van het groen in relatie tot monumenten.

Openstelling en activiteiten in Haarlem
In Haarlem stelt Ymere een woning in het Proveniershof open. Hier kunnen de bezoekers ervaren hoe het was om in zo´n kleine woning te wonen en uit te kijken op een prachtig hofje. Om in het thema te blijven kunnen de bezoekers in deze woning verschillende ‘groene’ versnaperingen proeven van vergeten groenten tot aan eetbare wilde planten. Voor de lekkerbekken die de gerechtjes thuis willen uitproberen zijn de recepten in de woning te verkrijgen.

Meer informatie over de openstelling van onze monumenten en andere activiteiten in Haarlem is hier te vinden » 

Amsterdam
In Amsterdam stelt Ymere De Elisabeth Otter-Knoll en De Zeven Keurvorsten open. In de Elisabeth Otter-Knoll geven bewoners en medewerkers van Ymere rondleidingen door het pand.

Naast het openstellen van deze monumenten organiseert Ymere samen met Bureau Monumenten & Archeologie wandelingen door de tuindorpen Oostzaan en Betondorp en een fietstocht door Amsterdam-West en Nieuw-West. Medewerkers van Ymere leiden het publiek langs verschillende monumentale panden en vertellen over de geschiedenis van deze tuindorpen. Samen met andere Amsterdamse corporaties organiseert Ymere een fietstocht langs het bezit van de corporaties in Bos & Lommer en Slotermeer.

Meer informatie over de openstelling van monumenten en andere activiteiten in Amsterdam is hier te vinden » 
 

Het thema van de Open Monumentendag is Groen van Toen. Bezoekers kunnen dit jaar ontdekken hoe de natuur in Nederland door de eeuwen heen door mensenhanden is bewerkt.

Natuurlijk weten we dat tuinen en parken zijn ontworpen en aangelegd, maar in Nederland is vrijwel alle natuur bewerkt; van wilde duinenrijen en zandvlaktes tot monumentale beukenbossen. Ons land is ontbost, ontveend, beploegd en bezaaid, bebouwd of juist weer herbebost. Zorgvuldig ontworpen en aangelegd om het beter te kunnen gebruiken, om bewoners tegen de elementen te beschermen of alleen maar om het uitzicht mooier te maken. Ons landschap is kortom een belangrijk onderdeel van ons culturele erfgoed.

Naar buiten
Daarom gaan we dit jaar met Open Monumentendag niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten: de paden op, de lanen in. U kunt dit jaar buitenplaatsen, landgoederen, parken en plantsoenen bezoeken, maar ook een protserig prieeltje, een kleine kruidentuin, een boerenerf of een van de vele verdedigingswerken.

Jaar van de Historische Buitenplaats
Aanleiding om dit jaar voor Groen van Toen te kiezen, is het feit dat 2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Historische Buitenplaats. Tijdens Open Monumentendag zal, naast alle aandacht voor de groene monumenten, ook de relatie tussen groen en de gebouwde monumenten centraal staan. Welke rol speelde – en speelt nog steeds – een park, een tuin, een plantsoen of een begraafplaats in relatie tot het gebouwde monument? Een thema waarmee zowel het Toen als het Groen centraal kunnen stellen.

Meer informatie
Datum: zaterdag 8 en zondag 9 september
Download hier de Groen van Toen_flyer »
Website Open monumentendag »

Tijdens de Open Monumentendagen wordt eigenaren van gebouwen, maar ook tuinen of landgoederen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn, om eenmalige openstelling gevraagd. ‘De Smaak van de 19e eeuw’ is dit jaar het thema van de Open Monumentendagen, op 11 en 12 september.

Een groot deel van onze monumentale bomen stamt uit die periode. Niet alleen de ouderdom van de bomen maakt ze bijzonder, vaak maken ze deel uit van een tuin- of parkaanleg die typerend is voor deze periode. De Bomenstichting draag dit jaar bij aan de Open Monumentendagen.

De 19e eeuw is de eeuw waarin de Engelse landschapsstijl in tuin- en parkaanleg enorm populair werd. Onder meer de Zochers, Springer en Roodbaard werden er gevestigde namen mee. Deze stijl kenmerkte zich niet alleen door een natuurlijke uitstraling van het ontwerp, maar ook door veel gebruik te maken van bomen, zowel solitair als in groepjes.

 

 

Boomboeketten
Ook het aanplanten van zogenaamde boomboeketten, meerdere bomen in één plantgat of dicht bij elkaar geplant, is een kenmerk van die tijd. We kunnen nu nog volop genieten van die aanleg. Veel bekende stadsparken die zijn ontwikkeld op voormalige vestingwallen, dateren uit deze periode. Dat geldt ook voor veel landgoederen.

Eenmalige openstelling tuinen
Op de website van Open Monumentendagen kunt u naar de opengestelde monumenten, tuinen of landgoederen in uw omgeving zoeken. Daarnaast zijn er in vele openbare gebouwen en parken extra activiteiten in het kader van het thema ‘de smaak van de 19e eeuw’. De Bomenstichting zal voor een bomenactiviteit (rondleiding,lezing etc. ) zorgen in:

  • Lingewaard
  • Neede
  • Nuenen
  • Utrecht

(situatie 26 juli’10)

Contactpersonen die de Bomenstichting op de Open Monumentendagen willen vertegenwoordigen in andere dan bovengenoemde gemeenten kunnen zich nog tot week 36 aanmelden (uiterlijk do. 26 aug.). De Bomenstichting stuurt u dan een promotiepakket met Bomennieuws, folders en een vlag. Overleg tijdig over speciale wensen, bijvoorbeeld een uitdraai van het monumentale bomenregister voor de beoogde locatie.

De infobrochure met voorbeelden van tuinen en parken ‘naar 19e eeuwse smaak’ (begin dit jaar onder onze contactpersonen verspreid) is hier te downloaden »Bron:
Bomenstichting

Ministers Tineke Huizinga van VROM en Jan Kees de Jager van Financiën hebben vandaag de nieuwe Regeling groenprojecten 2010 gepubliceerd, die met ingang van morgen wordt opengesteld. Dit is een goedkope leenfaciliteit voor projecten die goed zijn voor natuur en milieu. Via de regeling kunnen projecten een groenverklaring krijgen, waarmee ze in aanmerking komen voor een lening met een lage rente.

Het gaat om diverse projecten, zoals de ontwikkeling van stedelijk groen. Zo staat er in artikel 2 a 2 geschreven: ‘de ontwikkeling van additioneel stedelijk groen, mits er een toename is van het oppervlak aan groen en dat groen ten minste gedeeltelijk een opgaand karakter heeft. Het betreft de aanleg van stedelijk groen gelegen binnen de bebouwde kom of binnen een zone van 500 meter om de bebouwde kom’.

Gezamenlijke regeling
De Regeling groenprojecten 2010 is een gezamenlijke regeling van de ministeries van Financiën en VROM in samenwerking met de ministeries van LNV en V&W. Deze regeling vervangt de Regeling groenprojecten 2005.

 

 

Bron:
Ministerie VROM

 

Een veilig, vitaal, concurrerend en mooi Nederland. Dat moet deze kabinetsperiode de inzet zijn van een krachtig en specifiek beleid voor ruimtelijke ordening. Veranderingen in ons klimaat en de economische wereldorde zijn de majeure ontwikkelingen die nu eisen stellen aan de inrichting van Nederland bij het borgen van onze veiligheid, vitaliteit en concurrentiekracht. Daarom vraag ik als Adviseur Gebiedsontwikkeling, met leden van de voormalige Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, graag uw aandacht voor de grote ruimtelijke opgaven waar ons land voor staat. aldus Riet Bakker in haar inleiding in deze brief.