Woningcorporatie Ymere hoofdsponsor van de Open Monumentendag

WoningcorporatieYmere is voor de vijfde maal op rij hoofdsponsor van de Open Monumentendag in Haarlem en Amsterdam op 8 en 9 september. Dit jaar heeft de Open Monumentendag 2012 als thema ‘Groen van Toen’. Er wordt stil gestaan bij de rol, het belang en de betekenis van het groen in relatie tot monumenten. Openstelling en […]

Thema Open Monumentendag 2012: Groen van Toen

Het thema van de Open Monumentendag is Groen van Toen. Bezoekers kunnen dit jaar ontdekken hoe de natuur in Nederland door de eeuwen heen door mensenhanden is bewerkt. Natuurlijk weten we dat tuinen en parken zijn ontworpen en aangelegd, maar in Nederland is vrijwel alle natuur bewerkt; van wilde duinenrijen en zandvlaktes tot monumentale beukenbossen. […]

Tuinen eenmalig open tijdens Open Monumentendagen

Tijdens de Open Monumentendagen wordt eigenaren van gebouwen, maar ook tuinen of landgoederen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn, om eenmalige openstelling gevraagd. ‘De Smaak van de 19e eeuw’ is dit jaar het thema van de Open Monumentendagen, op 11 en 12 september. Een groot deel van onze monumentale bomen stamt uit die periode. Niet […]

Ministers van VROM en Financiën stellen Regeling groenprojecten 2010 open

Ministers Tineke Huizinga van VROM en Jan Kees de Jager van Financiën hebben vandaag de nieuwe Regeling groenprojecten 2010 gepubliceerd, die met ingang van morgen wordt opengesteld. Dit is een goedkope leenfaciliteit voor projecten die goed zijn voor natuur en milieu. Via de regeling kunnen projecten een groenverklaring krijgen, waarmee ze in aanmerking komen voor […]

Open brief Riek Bakker aan formateur Wijfels

Een veilig, vitaal, concurrerend en mooi Nederland. Dat moet deze kabinetsperiode de inzet zijn van een krachtig en specifiek beleid voor ruimtelijke ordening. Veranderingen in ons klimaat en de economische wereldorde zijn de majeure ontwikkelingen die nu eisen stellen aan de inrichting van Nederland bij het borgen van onze veiligheid, vitaliteit en concurrentiekracht. Daarom vraag […]