Open brief Riek Bakker aan formateur Wijfels

Een veilig, vitaal, concurrerend en mooi Nederland. Dat moet deze kabinetsperiode de inzet zijn van een krachtig en specifiek beleid voor ruimtelijke ordening. Veranderingen in ons klimaat en de economische wereldorde zijn de majeure ontwikkelingen die nu eisen stellen aan de inrichting van Nederland bij het borgen van onze veiligheid, vitaliteit en concurrentiekracht. Daarom vraag ik als Adviseur Gebiedsontwikkeling, met leden van de voormalige Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, graag uw aandacht voor de grote ruimtelijke opgaven waar ons land voor staat. aldus Riet Bakker in haar inleiding in deze brief.