Berichten

Het Nederlandse Waddengebied, De Veluwe en de Hollandse Duinen zijn door het Nederlandse publiek gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken maakte de uitslag van de verkiezing vanavond bekend in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Naast de drie gebieden die door het publiek zijn gekozen, maakte de vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven gebruik van de mogelijkheid om een vierde gebied als winnaar aan te wijzen: Biesbosch-Haringvliet.

In totaal zijn er 87.903 stemmen uitgebracht. De aftrap van de publieksverkiezing van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ was op 10 oktober. Tot vanmiddag 13.00 uur kon er worden gestemd op één van de 13 genomineerden. Met de verkiezing wil staatssecretaris Van Dam de natuur versterken, mensen meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft en tegelijkertijd de natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, zoals Amsterdam, Hollandse tulpen en molens dat zijn. Van Dam: “Het is schitterend om te zien hoeveel energie deze verkiezing heeft losgemaakt. Er is de afgelopen weken enthousiast campagne gevoerd door de genomineerden om hun natuurgebied op de kaart te zetten.”
De winnende gebieden ontvangen elk een bedrag van maximaal 300.000 euro om te investeren in natuurontwikkeling en in kwaliteitsverbetering, zoals het verbeteren van voorzieningen voor bezoekers. Verder worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Daarnaast krijgen de winnende gebieden en de andere deelnemers aan de verkiezing ondersteuning in de vorm van kennis en kunde bij de verdere ontwikkeling van alle plannen.
Bron: rijksoverheid.nl

Binnenkort wordt gestart met de inrichting van het uit te breiden natuurgebied De Zumpe. In oktober gaat de schop in de grond voor het eerste deelgebied dat ongeveer 40 hectare groot is. Het gebied, nu 23 hectare groot, kan bij aanvang tot wel meer dan vijf keer zo groot worden met een totale uitbreiding tot maximaal 120 hectare. Dit maakt Doetinchem nóg groener, is goed voor de natuur en prettig voor inwoners en bezoekers.
Voor de ontwikkeling van De Zumpe wordt gebruikgemaakt van een uniek samenwerkingsverband. In opdracht van provincie Gelderland treedt gemeente Doetinchem, als allereerste gemeente, op als gebiedsregisseur en werkt zij in die rol samen met Waterschap Rijn & IJssel, Staatsbosbeheer, KNNV, Agrariërs en particulieren om natuurgebied De Zumpe verder uit te breiden.
Over De Zumpe
Het natuurgebied De Zumpe is in 1989 aangewezen als Beschermd Natuurmonument. De Zumpe is een natuurgebied met vele poelen, sloten en moerassen. De huidige uitbreidingsplannen voorzien niet alleen in inrichting van het nieuwe gebied, maar zorgt ook voor versterking van de samenhang tussen het bestaande en het nieuwe deel. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de werkzaamheden te beginnen met de kap van een aantal bestaande bomen om meer ruimte vrij te maken. Hiermee wordt een verhoging van de natuurkwaliteit in het volledige gebied mogelijk gemaakt.
Bron: doetinchem.nl

Op 26 juni is de Zandpolder bij Callantsoog geopend. Deze voormalige bollengrond is de afgelopen maanden door Landschap Noord-Holland omgevormd tot een nieuw natuur- en recreatiegebied.

Het doet nu dienst als voedsel- en broedplek en rustplaats voor weide- en trekvogels. Voor wandelaars is een informatiepaneel onthuld over bijzondere vogels en planten. De Zandpolder is één van de 25 projecten van het Ruimtelijk Kwaliteitsprogramma van de provincie en onderdeel van Kust op Kracht.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Vandaag is Noord-Holland een natuur- en recreatiegebied rijker. Weide- en trekvogels, zoals de scholekster en steenloper, kunnen hier eten, rusten en broeden. Ook wandelaars kunnen hun hart ophalen. Er is rust en een variëteit aan bijzondere vogels en planten te zien. De provincie grijpt de kustversterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering aan om het kustgebied nóg aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme, én daarin creëren we nieuwe mogelijkheden voor natuur.”

Zandpolder

Eind november is Landschap Noord-Holland gestart met het afgraven van de voormalige bollengrond, zodat een nieuw natuurgebied is ontstaan. Het gebied bestaat uit zand, randjes met slik, ondiepe plassen en schelpenstrandjes. De Zandpolder biedt uitkomst voor weide- en trekvogels, zoals de steenloper en scholekster, die voorheen bij hoogwater voedsel vonden op de strandhoofden bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Inmiddels zijn al ruim 250 steenlopers gespot die hier eten, rusten en broeden, voordat ze verder trekken naar de andere kant van de wereld. Wandelaars vinden  in het gebied een variëteit van natuur, vogels en planten. De provincie heeft 230.000 euro in de Zandpolder geïnvesteerd.
 
Bron: Provincie Noord-Holland
Foto: De Uijtkijk

De komende jaren wordt de Stadsweide Roermond heringericht als natuurgebied met meer ruimte voor de natuur én voor recreatie. De plannen daarvoor zijn uitgewerkt in een nieuw inrichtingsplan.

De nieuwe bestemming van de grond wordt geregeld in een Provinciaal Inpassingsplan. Dit plan ligt vanaf 24 november jongstleden ter inzage bij de gemeente Roermond en het Gouvernement in Maastricht. Iedereen die geïnteresseerd is in deze plannen en de toekomstige ontwikkelingen rond Stadsweide is welkom tijdens deze informatieavond op woensdag 8 december.

Tijdens deze avond zullen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond samen met Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied het Provinciaal Inpassingsplan en het inrichtingsplan toelichten. Daarna is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Gedeputeerde Ger Driessen van de Provincie Limburg en wethouder Gerard IJff van de gemeente Roermond zullen tijdens deze avond ingaan op het belang van de plannen voor Stadsweide, zowel voor de Provincie Limburg als voor Roermond.

Bron:
Provincie Limburg

In het kader van de Dag van de Natuur plantte Natuurpunt Antwerpen Noord in samenwerking met het gemeentebestuur zaterdag 1250 nieuwe struiken en bomen aan in natuurgebied Het Rood.

‘De slogan van de Dag van de Natuur is dit jaar Werk mee aan biodiversiteit in je buurt! Het beheer in Het Rood staat in het teken van de eikenpage, een prachtige kleine vlinder die in de kruinen van zomereiken rondfladdert. Om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor de eikenpage, worden vandaag met hoofdzakelijk meidoornhagen aangeplant onder de centrale bomenrij in het grasland’, stelt schepen van milieu Frederic van Haaren.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Het Nieuwsblad

Foto:
Natuurpunt.be