Natuurgebied De Zumpe wordt uitgebreid

Binnenkort wordt gestart met de inrichting van het uit te breiden natuurgebied De Zumpe. In oktober gaat de schop in de grond voor het eerste deelgebied dat ongeveer 40 hectare groot is. Het gebied, nu 23 hectare groot, kan bij aanvang tot wel meer dan vijf keer zo groot worden met een totale uitbreiding tot maximaal 120 hectare. Dit maakt Doetinchem nóg groener, is goed voor de natuur en prettig voor inwoners en bezoekers.
Voor de ontwikkeling van De Zumpe wordt gebruikgemaakt van een uniek samenwerkingsverband. In opdracht van provincie Gelderland treedt gemeente Doetinchem, als allereerste gemeente, op als gebiedsregisseur en werkt zij in die rol samen met Waterschap Rijn & IJssel, Staatsbosbeheer, KNNV, Agrariërs en particulieren om natuurgebied De Zumpe verder uit te breiden.
Over De Zumpe
Het natuurgebied De Zumpe is in 1989 aangewezen als Beschermd Natuurmonument. De Zumpe is een natuurgebied met vele poelen, sloten en moerassen. De huidige uitbreidingsplannen voorzien niet alleen in inrichting van het nieuwe gebied, maar zorgt ook voor versterking van de samenhang tussen het bestaande en het nieuwe deel. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de werkzaamheden te beginnen met de kap van een aantal bestaande bomen om meer ruimte vrij te maken. Hiermee wordt een verhoging van de natuurkwaliteit in het volledige gebied mogelijk gemaakt.
Bron: doetinchem.nl