Stadsweide Roermond heringericht als natuurgebied

De komende jaren wordt de Stadsweide Roermond heringericht als natuurgebied met meer ruimte voor de natuur én voor recreatie. De plannen daarvoor zijn uitgewerkt in een nieuw inrichtingsplan.

De nieuwe bestemming van de grond wordt geregeld in een Provinciaal Inpassingsplan. Dit plan ligt vanaf 24 november jongstleden ter inzage bij de gemeente Roermond en het Gouvernement in Maastricht. Iedereen die geïnteresseerd is in deze plannen en de toekomstige ontwikkelingen rond Stadsweide is welkom tijdens deze informatieavond op woensdag 8 december.

Tijdens deze avond zullen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond samen met Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied het Provinciaal Inpassingsplan en het inrichtingsplan toelichten. Daarna is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Gedeputeerde Ger Driessen van de Provincie Limburg en wethouder Gerard IJff van de gemeente Roermond zullen tijdens deze avond ingaan op het belang van de plannen voor Stadsweide, zowel voor de Provincie Limburg als voor Roermond.

Bron:
Provincie Limburg