Berichten

The Nature Game moet de jeugd op hun eigen manier verbinden met de natuur. Het iPad-spel is ontwikkeld voor De Hoge Veluwe en werd afgelopen donderdag tijdens de lancering direct getest door dertig schoolkinderen uit Arnhem.
De iPad met het geïnstalleerde spel is voor vijftien euro te huur bij het bezoekerscentrum van De Hoge Veluwe. The Nature Game start in het centrumgebied van Het Nationale Park en stuurt de speler op pad om digitaal stenen van ‘het nooit gebouwde museum’ te verzamelen. Langs het traject van ongeveer twee kilometer spelen de kinderen weetspelletjes als ‘herken het silhouet van een dier’ en moeten coderingen op zwerfstenen worden ontrafeld.
Spannend gebied
Tientallen jonge hoofden van leerlingen van de Heijenoordschool uit Arnhem bogen zich donderdag diep over de iPad-schermen, die door het zonlicht soms wat moeilijk te lezen waren. Het speelgebied bevindt zich in een relatief heuvelachtig deel van het park en voert onder meer langs het graf van Helene en Anton Kröller-Müller en de keermuren van wat werkelijk een museum had moeten worden.
Tom, tien jaar oud, heeft duidelijk geen moeite met de game. Hij gamet dagelijks en speelt achter elkaar de stenen van The Nature Game vrij. Het spel vindt hij ‘leuk’ en de les die hij heeft geleerd van het spel is ‘dat De Hoge Veluwe eigenlijk een heel spannend gebied is’. Marieke van Doorn van DoornRoos Imagineers, ook betrokken bij het ontwerp van de Efteling-attractie Droomvlucht, ontwikkelde de game. Haar filosofie is jongeren met hun eigen communicatiemiddelen te verleiden om de natuur in te gaan.
De Hoge Veluwe omarmde haar idee en is daarmee het eerste natuurpark in Nederland dat een game inschakelt voor de natuurbeleving. De bedoeling is dat andere Nationale Parken gaan aanhaken en kinderen zo meerdere levels van The Nature Game kunnen spelen.
Jonge ambassadeurs
Hoofd-boswachter Henk Ruseler, zelf te zien als ‘opa’ in de filmpjes die onderdeel uitmaken van de game, vindt het helemaal niet erg dat de kinderen bijna alleen op het scherm kijken terwijl ze rondlopen. ,,Ze horen de vogels toch wel en ruiken de geur van het bos. Kinderen vangen veel meer op dan je denkt. Tijdens excursies lijken ze soms niet mee te doen, maar achteraf hebben ze feilloos opgeslagen wat ik heb verteld.”
Ruseler ziet de game als een investering in de jeugd. Het ministerie van Economische Zaken stak onder meer geld in de ontwikkeling en hoopt hiermee nieuwe doelgroepen te betrekken bij de natuur. ,,We hebben jonge ambassadeurs nodig die vertellen dat de natuur onderdeel is van ons allemaal”, aldus Roel Feringa, directeur Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van EZ, tijdens de lancering.
Ook de provincie Gelderland is medefinancier van de game. De provincie benut het project voor de promotie van Gelderland met de Veluwe als toeristische toplocatie. Gedeputeerde Michiel Scheffer stelde donderdag dan ook voor een Duitse versie van The Nature Game te ontwikkelen omdat De Hoge Veluwe populair is bij de Duitsers.
Bron: edestad.nl

De Augustinusschool en de Wilge in Hilversum, en de Binckhorst – St. Jan in Laren willen hun leerlingen stimuleren om meer te bewegen op school door middel van groene schoolpleinen.
BTL advies heeft in samenwerking met leerlingen, docenten en ouders drie ontwerpen gemaakt, waarin beweging door sport en spel centraal staat. De groene schoolpleinen zijn in de zomervakantie van 2015 gerealiseerd. Begin februari is de Binckhorst – St. Jan samen met de leerlingen feestelijk geopend met een professionele clinic straatvoetbal.
Aansluiting op school en omgeving
De schoolgebouwen van de Wilge en de Binckhorst – St. Jan hebben een karakteristieke architectuur en de Augustinusschool ligt aan de rand van een park. De schoolpleinen waren verouderd en sloten niet meer aan bij de huidige onderwijsvisie van de scholen en de behoeften van de kinderen. In het ontwerp van de nieuwe schoolpleinen is daarom rekening gehouden met een goede aansluiting op de omgeving en schoolgebouwen. “Sport en spel zijn ingepast in het groen en de duidelijke indeling zorgt voor overzichtelijke en uitnodigende speelplaatsen. Deze zijn niet alleen toegankelijk voor leerlingen, maar ook voor kinderen uit de wijk,” vertelt tuin- en landschapsarchitect Richard Herijgers van BTL Advies.
“Door multifunctionele sportvelden, speeltoestellen en spelaanleidingen aan te leggen, is er voldoende aanleiding voor beweging”, aldus Arie Bal (Vestigingsmanager, BTL Realisatie). “Daarnaast bieden de pleinen ook plaats voor rustplekken en zijn veel materialen hergebruikt om het speelplein zo goed mogelijk in de omgeving in te passen.”
Bron: stad-en-groen.nl

Over natuurbeleving, buitensporten en het positieve effect van de interactie tussen sport en natuur.
In onze verstedelijkte omgeving raakt de mens verder verwijderd van de natuur. Buitensportbeleving kan deze kloof overbruggen. De natuur daagt ons uit. Bij diverse buitensporten vormt de interactie met de natuurlijke omgeving de essentie van de sportieve uitdaging. Deze omgeving is daarbij meer dan de ‘passieve’ ruimte waarin de sport wordt beoefend.
Natuurbeleving en sportbeleving gaan hand in hand. De bijdrage aan ons welzijn is groot. De toegevoegde waarde van bewegen in de natuur is op veel onderzoeksterreinen wetenschappelijk bewezen.Het levert positieve bijdragen aan lichamelijke en geestelijke gezondheid, cognitieve vaardigheden en sociale cohesie.
Het symposium Buiten Sporten, Natuurlijk! is gericht op het verder uitdiepen van de relatie tussen sport en natuurbeleving.
Wat is de gezondheidswaarde van sporten in de natuur?Waar en hoe worden sport en natuurbeleving nu reeds succesvol gecombineerd? Hoe kan het unieke karakter van buitensporten beter worden gecommuniceerd? Hoe kan samenwerking tussen de sportsector en de natuursector worden gestimuleerd? Welke organisaties staan open voor nieuwe samenwerkingen?
Sport en natuur, verbonden in beleving
Mensen die voldoende sporten en bewegen hebben minder kans op gezondheidsklachten. Daarom stimuleert de Rijksoverheid mensen om meer te sporten en een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’ moet ervoor zorgen dat mensen gezonder gaan leven, bijvoorbeeld door voldoende te bewegen in de natuur. De sportsector kan hieraan bijdragen door een goed sportaanbod en beweegaanbod te bieden waarin beleving centraal staat.
Sport is van alle tijden. De veranderingen in de samenleving zijn echter van grote invloed op de manier waarop sport wordt beleefd. Het individu dat wil sporten, staat centraal. Dit vraagt om aanpassing van de sportsector. Sport als beleving én gezonde leefstijl wordt steeds belangrijker. Om de optimale omstandigheden hiervoor te ontwikkelen, is samenwerking met andere sectoren nodig. Nieuwe partners, nieuwe perspectieven.
Natuur is de basis onder onze welvaart en ons welzijn. Natuur hoort midden in de samenleving thuis, want de natuur die mensen belangrijk vinden, is veel meer dan de natuur binnen beschermde natuurgebieden. Natuurbeleving staat daarom centraal in de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’. Van natuur beschermen tegen de samenleving naar versterking van natuur door de samenleving!

Vandaag vindt de eerste Buitenlesdag plaats. Tijdens deze dag is de Rapportage Buitenles van DUO gepresenteerd, waaruit blijkt dat leerkrachten overwegend positieve effecten zien van buiten lesgeven. Uit de literatuurstudie van wetenschapsjournalist Mark Mieras blijkt dat leerlingen cognitief beter presteren als zij meer bewegen en buiten spelen.
Tweederde van alle leerkrachten zou vaker buiten les willen geven. Ze geven aan dat de ideale verhouding tussen binnen en buiten les voor leerlingen 75 procent binnen en 25 procent buiten is. Nu is de verhouding gemiddeld 99,5 procent binnen en 0,5 procent buiten. Leerkrachten zien overwegend positieve effecten van buiten lesgeven en bijna allemaal (97 procent) denken ze dat leerlingen graag buiten les hebben. Vakken als natuuronderwijs, rekenen, kunstzinnige vorming, verkeer en gym lenen zich volgens leerkrachten goed voor een buitenles. 64 procent van de leerkrachten ervaart wel belemmeringen om (meer) buiten les te geven.
Literatuurstudie
Wetenschapsjournalist Mark Mieras onderzocht in een literatuurstudie het belang van buitenles voor het kinderbrein. Daaruit blijkt onder andere dat met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd leerlingen cognitief beter kunnen presteren. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld gedragen zich beter in de klas, ze zijn taakgerichter. Daarnaast presteren kinderen die tijdens het leren hun lichaam gebruiken beter in de les.
Gezonde schoolpleinen
De Buitenlesdag is een initiatief van het project Gezonde Schoolpleinen. Vanuit dat project helpen Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te leren, bewegen en spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat heeft een gunstig effect op de gezondheid, concentratie en leerprestaties.
Bron: avs.nl

Museum Voorlinden is gelegen midden in de natuurlijke omgeving van het gelijknamige landgoed. Omringd door het groen van de bomen, uitkijkend over het water en het uitgestrekte weiland, kan de bezoeker straks in alle rust genieten van de kunst. De architectuur van het museumgebouw draagt actief bij aan de natuurbeleving binnen in het museum. Grote raampartijen bieden uitzicht op de omgeving en de museumzalen worden door een speciale dakconstructie verlicht met daglicht. Natuur, kunst en architectuur komen op deze manier harmonieus samen.

Programmering op drie pijlers

Het tentoonstellingsprogramma zal afwisselend zijn, maar berust op drie pijlers die weerspiegeld zijn in de plattegrond van Museum Voorlinden. In de eerste reeks zalen wordt werk uit de eigen collectie getoond (1). Deze opstelling zal met regelmaat wisselen om de bezoeker telkens weer te verrassen met een andere greep uit de verzameling. Tijdelijke tentoonstellingen vinden plaats in de middelste zalen (2). De programmering voorziet drie à vier presentaties per jaar met een sterke focus op moderne en hedendaagse kunst, variërend van een podium voor jong talent tot hernieuwde ontmoetingen met reeds gevestigde namen. In het achterste gedeelte van het museum kan de bezoeker meerdere iconische werken uit onze collectie ontdekken die permanent geïnstalleerd of zelfs in het gebouw geïntegreerd zijn (3), zoals een stalen sculptuur van Richard Serra en een Skyspace van James Turrell.

Verschillende faciliteiten

Museum Voorlinden zal zowel monumentale installaties als meer ingetogen presentaties tonen. De oppervlakte van het museum beslaat 6.000 m2 waarvan ruim 4.000 m2 voor tentoonstellingsruimte is gereserveerd. Verder worden ondersteunende faciliteiten als een winkel, bibliotheek, auditorium, educatieruimte en restauratieatelier ondergebracht in het gebouw. In het monumentale landhuis uit 1912, dat naast het museum is gelegen, zal het restaurant worden gehuisvest.
Bron: voorlinden.nl