Leerkrachten en leerlingen willen vaker buiten les

Vandaag vindt de eerste Buitenlesdag plaats. Tijdens deze dag is de Rapportage Buitenles van DUO gepresenteerd, waaruit blijkt dat leerkrachten overwegend positieve effecten zien van buiten lesgeven. Uit de literatuurstudie van wetenschapsjournalist Mark Mieras blijkt dat leerlingen cognitief beter presteren als zij meer bewegen en buiten spelen.
Tweederde van alle leerkrachten zou vaker buiten les willen geven. Ze geven aan dat de ideale verhouding tussen binnen en buiten les voor leerlingen 75 procent binnen en 25 procent buiten is. Nu is de verhouding gemiddeld 99,5 procent binnen en 0,5 procent buiten. Leerkrachten zien overwegend positieve effecten van buiten lesgeven en bijna allemaal (97 procent) denken ze dat leerlingen graag buiten les hebben. Vakken als natuuronderwijs, rekenen, kunstzinnige vorming, verkeer en gym lenen zich volgens leerkrachten goed voor een buitenles. 64 procent van de leerkrachten ervaart wel belemmeringen om (meer) buiten les te geven.
Literatuurstudie
Wetenschapsjournalist Mark Mieras onderzocht in een literatuurstudie het belang van buitenles voor het kinderbrein. Daaruit blijkt onder andere dat met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd leerlingen cognitief beter kunnen presteren. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld gedragen zich beter in de klas, ze zijn taakgerichter. Daarnaast presteren kinderen die tijdens het leren hun lichaam gebruiken beter in de les.
Gezonde schoolpleinen
De Buitenlesdag is een initiatief van het project Gezonde Schoolpleinen. Vanuit dat project helpen Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te leren, bewegen en spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat heeft een gunstig effect op de gezondheid, concentratie en leerprestaties.
Bron: avs.nl