Een mini­golf in Den Haag wordt moes­tuin

Het voor­ma­li­ge mid­get­golf­ter­rein in het West­broek­park Den Haag wordt omge­bouwd tot een nieuw bio­lo­gisch res­tau­rant met een eet­ba­re tuin. Onder de naam ‘Blos­som in het Park’ krijgt het park een res­tau­rant met een tuin waar­in het draait om natuur­pro­duc­ten die op de menu­kaart terug te vin­den zijn. De kas en de tuin zijn duur­zaam en […]

Neder­land­se kas­te­len ope­nen moes­tuin

Meer dan 100 kas­te­len en bui­ten­plaat­sen in Neder­land ver­wel­ko­men op 16 mei 2016, Twee­de Pink­ster­dag, bezoe­kers in hun hui­zen en tui­nen. The­ma dit jaar is ‘Proef het Ver­le­den’. Er doen ook twee Bel­gi­sche kas­te­len mee: Alden Bie­sen in Bil­zen en Kas­teel Wij­nen­da­le in Tor­hout. Van kas­teel­keu­kens tot moes­tui­nen vol ver­ras­sen­de groen­ten en krui­den; het the­ma […]

Moes­tuin­dak met een view

Wie op de stoep voor NH hotel Bar­bi­zon Pala­ce staat, kan niet ver­moe­den wat voor gehei­me groe­ne plek zich zes ver­die­pin­gen boven hem bevindt. Boven­op het dak van dit chi­que hotel bevindt zich een impo­san­te groe­­ten-en krui­den­tuin met uit­zicht over het cen­trum van Amster­dam. De dak­tuin werd aan­ge­legd door de Dak­dok­ters. De Dak­dok­ters, vol­gens eigen zeg­gen […]

Groen­te oog­sten op het dak van kan­toor­ge­bouw Schie­block

Ondanks een paar groe­ne vlek­ken op de plat­te­grond, zoals het Kra­ling­se Bos, Blijdorp en het Zui­der­park, staat Rot­ter­dam toch niet echt bekend als een groe­ne gemeen­te. Maar toch doen de stad en haar inwo­ners er alles aan om het ste­de­lijk groen ook in deze ech­te werk­stad een kans te geven. Bij­voor­beeld: waar in de Rand­stad […]

Vre­des­tuin in hart­je Rot­ter­dam

In hart­je Rot­ter­dam is recent een nieu­we buurt­moes­tuin van start gegaan. De tuin heet de Vre­des­tuin en ligt in het Park Pom­pen­burg, waar de Luchtsin­gel van bureau ZUS op uit komt. In de buurt­tuin wordt getui­nierd, samen gege­ten en er wor­den work­shops en the­ma­da­gen geor­ga­ni­seerd om samen beter te wor­den in het zelf ver­bou­wen van groen­ten, […]