Moes­tuin­dak met een view

Wie op de stoep voor NH hotel Bar­bi­zon Pala­ce staat, kan niet ver­moe­den wat voor gehei­me groe­ne plek zich zes ver­die­pin­gen boven hem bevindt. Boven­op het dak van dit chi­que hotel bevindt zich een impo­san­te groe­ten-en krui­den­tuin met uit­zicht over het cen­trum van Amster­dam. De dak­tuin werd aan­ge­legd door de Dak­dok­ters.
De Dak­dok­ters, vol­gens eigen zeg­gen ‘expert op het gebied van groen­da­ken, dak­ter­as­sen en duur­za­me dak­be­dek­king’, wer­den door chef Chris Nay­lor van het aan­pa­len­de Res­tau­rant Ver­meer bena­derd of zij eens na wil­den den­ken over de moge­lijk­he­den voor een dak­moes­tuin op het Bar­bi­zon Hotel. En, het resul­taat mag er wezen. In de dak­tuin staan onge­veer 15 gewas­sen van krui­den en groen­ten met daar­naast nog 20 vrij­staan­de plan­ten. Krui­den en groen­ten die te vin­den zijn in de tuin: basi­li­cum, aard­bei­en, munt­soor­ten, pim­per­naal, ker­rie­blad, radijs­jes, diver­se soor­ten tijm, kruis­bes­sen­struik, bie­ten, krop­sla, ven­kel, snij­biet, peter­se­lie, druif, snij­biet, biet­jes, jon­ge ui, prei, olijf­kruid. Ook vin­den we een appel­boom­pje, een peren­boom­pje en een fram­bo­zen­struik. De chefs van Ver­meer kun­nen dus dage­lijks de ver­se groen­ten en krui­den oog­sten die nodig zijn voor het menu van die dag. Na de oogst wor­den de plan­ten weer ver­van­gen door nieu­we.
Het dak is gesi­tu­eerd op de 6e ver­die­ping van het hotel en is 70 m² groot. 45 m² van het dak bestaat uit een inge­ni­eus water­sys­teem, dat is ont­wik­keld door Vis­ser Hor­ti Sys­tems en luis­tert naar de naam ‘Roof­food’. Het idee ach­ter ‘Roof­food’ is om op gro­te schaal groen­te­teelt op stads­da­ken moge­lijk te maken. Het eet­ba­re dak van het Bar­bi­zon Pala­ce Hotel is dan ook een mooie show­ca­se voor dit con­cept.
Leuk detail is dat Chef Chris Nay­lor de afge­lo­pen 2 jaar is opge­leid tot imker. Op de 5e eta­ge van NH Bar­bi­zon Pala­ce bevin­den zich 3 bij­en­kas­ten met Buck­fast bij­een, waar­uit dit jaar naar ver­wach­ting 70 kilo honing uit geoogst kan wor­den. De honing die gebruikt wordt in Res­tau­rant Ver­meer is dus van eigen make­lij. Ook wor­den de honing­ra­ten geser­veerd bij het ont­bijt­buf­fet in het hotel. Vers uit eigen stad!
Ook groen­ten op je (hotel)dak kwe­ken? Hier acht tips van Mis­set Hore­ca.