Neder­land­se kas­te­len ope­nen moes­tuin

Meer dan 100 kas­te­len en bui­ten­plaat­sen in Neder­land ver­wel­ko­men op 16 mei 2016, Twee­de Pink­ster­dag, bezoe­kers in hun hui­zen en tui­nen. The­ma dit jaar is ‘Proef het Ver­le­den’. Er doen ook twee Bel­gi­sche kas­te­len mee: Alden Bie­sen in Bil­zen en Kas­teel Wij­nen­da­le in Tor­hout.
Van kas­teel­keu­kens tot moes­tui­nen vol ver­ras­sen­de groen­ten en krui­den; het the­ma dit jaar van de Dag van het Kas­teel neemt u als bezoe­ker mee op een culi­nai­re tijd­reis. Proef lek­ker­nij­en uit de streek en geniet van prach­tig gedek­te tafels.
U vindt alle deel­ne­men­de kas­te­len op de web­si­te van de Neder­land­se Kas­te­len­stich­ting.
Moes­tui­nen
Op veel kas­te­len, bui­ten­plaat­sen en land­goe­de­ren is nog of weer een moes­tuin te vin­den. Soms sinds de 17de eeuw in stand gehou­den, soms in oude luis­ter her­steld en soms geheel nieuw aan­ge­legd.
Naar aan­lei­ding van deze edi­tie van de Dag van het Kas­teel heeft de Stich­ting Kas­te­len Bui­ten­plaat­sen Land­goe­de­ren (sKBL) een over­zicht gemaakt van de kas­te­len en bui­ten­plaat­sen waar een his­to­ri­sche moes­tuin te bezoe­ken is.
Bron: cgconcept.be