Berichten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert samen met de gemeente Rotterdam voor woensdag 29 augustus van 13.30 tot 16.00 uur een fietsexcursie voor bestuurders in het kader van ‘De Vitale Groene Stad’. De tocht gaat langs een aantal praktijkvoorbeelden hoe de gemeente in een dichtbebouwde en complexe omgeving oplossingen heeft gevonden voor groen.

Eind 2011 hebben het ministerie van EL&I, Nicis Institute (nu Platform31), Entente Florale en de VNG een intentieverklaring ondertekend, om samen te werken op het onderwerp ‘De Vitale Groene Stad’. In 2012 staat het thema ‘Groen in crisistijd’ centraal en staan er nog een bestuurdersexcursie, Nationale Groendag en kennisatelier op de agenda. De inschrijving voor de fietsexcursie is geopend.

Nationale Groendag
Een gezamenlijke conferentie voor bestuurders, ambtenaren en andere professionals over stedelijk groen in crisistijd is op woensdag 26 september in Ermelo. De ochtend staat in het teken van stedelijk groen in crisistjid en in de middag is de prijsuitreiking aan de winnaars van groenste stad en dorp van Nederland.

Kennisatelier
Op 25 mei jl. was het eerste kennisatelier in Amersfoort. Tijdens deze kennisbijeenkomst werden wetenschappelijke inzichten gecombineerd met goede voorbeelden uit de beroepspraktijk.

Meer informatie

 

 

Zaterdag 18 februari is er weer een Natuurwerkdag in de gemeente Alkmaar. De dag staat in het teken van het knotten van wilgen. Vrijwilligers kunnen zich op de Natuurwerkdag actief inzetten voor het groenonderhoud in de Rekerhout, langs het Ringslootpad (park De Groene Voet) in de Vroonermeer en in de Oudorperhout.

De gemeente Alkmaar organiseert twee à drie keer per jaar een Natuurwerkdag. Een groep vrijwilligers gaat op deze dag aan de slag met het knotten van wilgen op verschillende locaties in Alkmaar.

Groen in de stad
Wethouder Jan Nagengast (CDA): “Als college willen we graag groen, water en natuur in de stad behouden en zoveel mogelijk natuurlijk beheren. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom is het fijn dat bewoners en vrijwilligers ook zelf op 18 februari de handen uit de mouwen steken.”

Meedoen in het groen
Mensen die hun steentje willen bijdragen aan het groen in hun stad, kunnen dat op verschillende manieren doen. Zo is er de Vrijwillige Beheergroep Kruidentuin die maandelijks de kruidentuin in de Rekerhout onderhoudt. Maar ook de adoptie van openbaar groen en het maken van geveltuintjes behoren tot de mogelijkheden.

Bron:
Gemeente Alkmaar

Komend voorjaar moet aan de Kastanjestraat in Zwolle een nieuwe groene speeltuin gebouwd worden. De subsidie daarvoor is vastgesteld op € 25.000. Kinderen en hun ouders mochten gisteren meedenken over de indeling van de speelplek.

Het project genaamd SpeelGroen behelst een speeltuin waarin gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Met de diapresentatie vooraf wordt duidelijk gemaakt wat hiermee wordt bedoeld. Kruiptunnels, boomstammen boven het water, houten hutjes… Vooral bij het zien van een sneeuwglijbaan wordt gejoeld door de kinderen.

Locatie
De plek voor het nieuwe speelplantsoen is niet onomstreden. Sommige ouders laten hun kind er niet spelen omdat het vlakbij de drukke Middelweg ligt. Een ander argument tegen de locatie is Park de Hogenkamp, aan de andere kant van de Middelweg. 
 

Projectleider Ingrid Bakker verdedigt dit uit aan de Stentor “Studenten van Hogeschool Windesheim hebben verschillende plekken in Diezerpoort onderzocht. De geschikte locaties werden vervolgens door een vier-b’s-natuurscan gehaald. Daarin werd gekeken naar de bruikbaarheid, bereikbaarheid, benutting en beschikbaarheid. We zijn juist bij deze locatie terecht gekomen vanwege die drukke weg. Door deze speeltuin hoeven de kinderen de oversteek naar het park niet meer te maken. De flat ernaast kijkt uit op de speeltuin zodat er ook een stukje toezicht is. We zijn wel aan het kijken hoe we die oversteekplaats veiliger kunnen maken.”