Nieu­we par­tij GROEN doet mee aan ver­kie­zin­gen

Bij de komen­de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen in de gemeen­te Gul­pen-Wit­tem doet de nieu­we par­tij GROEN mee. Lijst­trek­kers Her­man Coe­nen en Frans Dis­se zet­ten zich in voor land­schap en natuur, voor monu­men­ten en karak­te­ris­tie­ke bebou­wing, voor de leef­baar­heid in de tien ker­nen en voor duur­zaam­heid.

Bron:
Het wordt Groen