Kinderen denken mee over nieuwe groene speelplaats

Komend voorjaar moet aan de Kastanjestraat in Zwolle een nieuwe groene speeltuin gebouwd worden. De subsidie daarvoor is vastgesteld op € 25.000. Kinderen en hun ouders mochten gisteren meedenken over de indeling van de speelplek.

Het project genaamd SpeelGroen behelst een speeltuin waarin gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Met de diapresentatie vooraf wordt duidelijk gemaakt wat hiermee wordt bedoeld. Kruiptunnels, boomstammen boven het water, houten hutjes… Vooral bij het zien van een sneeuwglijbaan wordt gejoeld door de kinderen.

Locatie
De plek voor het nieuwe speelplantsoen is niet onomstreden. Sommige ouders laten hun kind er niet spelen omdat het vlakbij de drukke Middelweg ligt. Een ander argument tegen de locatie is Park de Hogenkamp, aan de andere kant van de Middelweg. 
 

Projectleider Ingrid Bakker verdedigt dit uit aan de Stentor “Studenten van Hogeschool Windesheim hebben verschillende plekken in Diezerpoort onderzocht. De geschikte locaties werden vervolgens door een vier-b’s-natuurscan gehaald. Daarin werd gekeken naar de bruikbaarheid, bereikbaarheid, benutting en beschikbaarheid. We zijn juist bij deze locatie terecht gekomen vanwege die drukke weg. Door deze speeltuin hoeven de kinderen de oversteek naar het park niet meer te maken. De flat ernaast kijkt uit op de speeltuin zodat er ook een stukje toezicht is. We zijn wel aan het kijken hoe we die oversteekplaats veiliger kunnen maken.”