Fiets mee en ontdek groen in Rotterdam

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert samen met de gemeente Rotterdam voor woensdag 29 augustus van 13.30 tot 16.00 uur een fietsexcursie voor bestuurders in het kader van ‘De Vitale Groene Stad’. De tocht gaat langs een aantal praktijkvoorbeelden hoe de gemeente in een dichtbebouwde en complexe omgeving oplossingen heeft gevonden voor groen.

Eind 2011 hebben het ministerie van EL&I, Nicis Institute (nu Platform31), Entente Florale en de VNG een intentieverklaring ondertekend, om samen te werken op het onderwerp ‘De Vitale Groene Stad’. In 2012 staat het thema ‘Groen in crisistijd’ centraal en staan er nog een bestuurdersexcursie, Nationale Groendag en kennisatelier op de agenda. De inschrijving voor de fietsexcursie is geopend.

Nationale Groendag
Een gezamenlijke conferentie voor bestuurders, ambtenaren en andere professionals over stedelijk groen in crisistijd is op woensdag 26 september in Ermelo. De ochtend staat in het teken van stedelijk groen in crisistjid en in de middag is de prijsuitreiking aan de winnaars van groenste stad en dorp van Nederland.

Kennisatelier
Op 25 mei jl. was het eerste kennisatelier in Amersfoort. Tijdens deze kennisbijeenkomst werden wetenschappelijke inzichten gecombineerd met goede voorbeelden uit de beroepspraktijk.

Meer informatie